Warszawa, 16 marca 2020

Wielebni Duszpasterze,

Czcigodni Diecezjanie!

Dane nam jest od jakiegoś czasu przeżywać bardzo trudne chwile w związku z ogólnoświatowym zagrożeniem epidemicznym. Zaczynamy to naprawdę rozumieć i coraz bardziej szanujemy wszelkie roztropne rozporządzenia tak ze strony władz świeckich, jak i kościelnych. Dowodem tego była ostatnia niedziela i bardzo odpowiedzialne zachowanie się całej naszej społeczności.

Pozwólcie Najmilsi, że z głębi serca podziękuję Duszpasterzom i całej naszej Wspólnocie diecezjalnej za zrozumienie sytuacji i podjęcie różnorakich wysiłków zmierzających do zwycięskiego wyjścia z zagrożenia epidemicznego. Szczególne podziękowania kieruję do całej służby medycznej.

Dziękuję Duszpasterzom, osobom życia konsekrowanego i każdemu z Was, Czcigodni Diecezjanie, iż podejmujecie modlitwę dla wyproszenia potrzebnych łask. Tej modlitwy, a także służby wobec bliźnich bardzo nam dzisiaj potrzeba. Powinno nam także zależeć na zmianie stylu naszego życia, aby było prawdziwym świadectwem życia chrześcijańskiego.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałej epidemii. Proszę o trwanie na modlitwie i korzystanie z bardzo bogatej oferty duchowej przekazywanej przez media ogólnopolskie i nasze diecezjalne. Szczególnie zachęcam do godnego uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych w środkach społecznego przekazu.

Duszpasterzy zachęcam, aby zachowując wszelkie środki ostrożności, umożliwiali Wiernym dostęp do adoracji Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.

Wspierajmy siebie nawzajem, pamiętając także o tych, na których szczególnie spoczywa wielki ciężar odpowiedzialności za nasze zdrowie i bezpieczeństwo Ojczyzny.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

tt ads