14 grudnia w Sali kurialnej odbył się adwentowy dzień skupienia dla katechetów z diecezji warszawsko-praskiej. W tym roku poprowadził  je ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski – wikariusz regionalny Prałatury Personalnej Opus Dei w Polsce. Centralnym punktem była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.


Zadaniem katechety jest głoszenie Bożej prawdy. Do tego potrzebna jest mądrość i roztropność. W praktyce oznacza to słuchanie, towarzyszenie, wypracowanie umiejętność zadawania pytań, by podprowadzać pod różne odpowiedzi tak, by dana osoba sama zobaczyła, gdzie jest Prawda. Tak, by sama Prawda swoim pięknem i siłą dobra przyciągała – mówił ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski

fot. Marcin Tafejko

tt ads