Jak co roku, podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej prowadzi blisko 40 placówek:

  • Medyczne – przychodnie Narodowego Funduszu Zdrowia, długoterminową opiekę medyczną w tym w fazie terminalnej, hospicja domowe oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Socjalne – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Dom Samotnej Matki, Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Centrum Charytatywno–Opiekuńcze, Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Specjalnej Troski oraz jadłodajnię dla bezdomnych i potrzebujących.
  • Wychowawcze – świetlice środowiskowe w Otwocku, kilka w Warszawie i Legionowie oraz Saskie Centrum Rodziny i Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt.
  • Inne – Punkty wydawania odzieży, Ośrodek Charytatywno–Opiekuńczy w Słupnie oraz “Pierogarnię u Aniołów”.

W kolejnym roku służby najbardziej potrzebującym można przekazać 1% na realizowane przez Caritas dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych oraz promowanie tej inicjatywy.

Sam sposób przekazania 1% jest taki sam, jak w roku ubiegłym: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać: nr KRS Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (0000223182) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1% należnego podatku).

tt ads