W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, bp Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej, podczas której polecał Bożej Opatrzności wspólnotę diecezjalną w 29. rocznicę erygowania diecezji warszawsko-praskiej przez Jana Pawła II.  

Bp Kamiński przypomniał, że gdy 29 lat temu Jan Paweł II powoływał do życia diecezję warszawsko-praską, została wystosowana prośba, by Matka Boża Zwycięska z Kamionka stała się jej patronką. Opiece Maryi zawierzamy diecezję również dziś:

Starajmy się, aby wspólnota, której na imię diecezja warszawsko-praska, była godnym mieszkaniem Jej Syna. Ogarniam modlitwą wstawienniczą wszystkich mieszkańców żyjących na terytorium diecezji. Proszę Matkę Bożą Zwycięską, aby wypraszała potrzebne moce, abyśmy zmierzali ku świętości i podobali się Jej Synowi.

W homilii bp Romuald Kamiński zaznaczył, że wielkość Maryi tkwiła w Jej ogromnej pokorze, która mimo młodego wieku pozwoliła na pełne zaufanie Bogu:

Maryja jako przedstawicielka rodzaju ludzkiego została niezwykle wyniesiona. Jak to jest możliwe, że taka 16 może 17-letnia dziewczyna, jak mówią apokryfy, która być może nigdy nie była w wielkim mieście, nie miała wielkich nauk, przyjęła tak wielkie zadanie? Czy była świadoma tego?

Bóg nie żądał znajomości wielu spraw, umiłował i pobłogosławił to co w Maryi było najpiękniejsze. Owa prostota, delikatność, pokora, cichość, zaufanie Bogu. I właśnie dlatego jest Ona zdolna czynić wielkie rzeczy. Nie swoją mocą, ale mocą którą w Jej wnętrzu, w Jej sercu złożył Bóg.

 

Na zakończenie Mszy Świętej bp Romuald Kamiński odnowił akt zawierzenia diecezji warszawsko-praskiej Bożemu Miłosierdziu.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Świętości Życia. W trakcie Mszy była możliwość uroczystego podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego, zagrożonego aborcją.

RETRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ:

ZDJĘCIA

tt ads