Wypełnić swoje życie na służbie

Wypełnić swoje życie na służbie

Błogosławieństwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Błogosławieństwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Nominacje neoprezbiterów na pierwsze parafie

Nominacje neoprezbiterów na pierwsze parafie

Święcenia prezbiteratu 2020

Święcenia prezbiteratu 2020

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Duch Święty jest niewyobrażalnym darem dla nas

Duch Święty jest niewyobrażalnym darem dla nas

Święcenia diakonatu 2020

Święcenia diakonatu 2020

Diecezjalne dziękczynienie na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Diecezjalne dziękczynienie na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Poświęcenie wyremontowanego budynku Kurii

Poświęcenie wyremontowanego budynku Kurii