Modlitwą na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie rozpoczęły się centralne obchody 24. Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.

Wzięli w niej udział rabin Michael Schudrich oraz biskupi Romuald Kamiński i Rafał Markowski. Rozpoczynając modlitwę ordynariusz warszawsko-praski przypomniał, że najpiękniej ludzi różnych wyznań łączy wspólna modlitwa:

Najpiękniejszą formą naszego bycia jest wspólna modlitwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym wyjątkowym miejscu i dlatego przed Panem, który jest Panem dziejów, pragniemy odmówić modlitwę za tych wszystkich, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Będziemy modlić się słowami Psalmu 130.

ZDJĘCIA

O godzinie 16:00 odprawione zostało Nabożeństwo Słowa, któremu przewodniczył Biskup Romuald Kamiński. Komentarze do pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa wygłosili: ze strony żydowskiej Rabin Stas Wojciechowicz, a z katolickiej o. Wiesław Dawidowski, augustianin.

Rabin Stas Wojciechowicz mówiąc o nawróceniu przywołał myśl  jednego z najbardziej znanych mędrców z czasów talmudycznych:

Człowiek przez całe życie musi uważać, że każdy dzień życia jest ostatnią szansą zrobienia prawidłowego wyboru. Jeśli każdy dzień będziemy uważać za ostatni dzień przed śmiercią, to całe życie będziemy w tym procesie naprawienia. Wybór człowieka jest przede wszystkim wyborem nie tylko dla tej konkretnej osoby, ale dla całej społeczności, a nawet całego świata.

Ojciec Wiesław Dawidowski odwołał się do fragmentu kazania na górze, w którym Jezus przywołuje dwie drogi wyboru stojące przed każdym człowiekiem:

Jezus zawarł jasną aluzję do symboliki dwóch dróg w konkluzji kazania na górze. Mówi tam: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże jest ciasna i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”. Oczywiście brama w tym wypadku to sam Jezus, a droga to droga kodeksu etycznego wygłoszonego w kazaniu na górze. Przede wszystkim jest tutaj znowu jasno postawiona sprawa odpowiedzialności i decyzji każdego człowieka za swoje osobiste szczęście. To szczęście można odnaleźć tylko w Bogu.

Biskup Romuald Kamiński powiedział:

To jakie jest nasze codzienne odnoszenie się do drugiego człowieka nie jest żadną tajemnicą. Możemy powiedzieć: aż do bólu jest sprawdzalne! Dzisiaj, kiedy tak bardzo relacje ludzkie są sponiewierane, to oznacza, że wcześniej zostały sponiewierane relacje z Bogiem – Miłością i Miłosierdziem. To sprawia, że wyschło w naszym życiu źródło, z którego można by w każdej chwili zaczerpnąć moce uzdrawiające i ożywcze dla budowania prawdziwie braterskich relacji miedzy nami dziećmi jednego Boga.

Biskup Rafał Markowski ogłosił, że kolejne, jubileuszowe obchody Dnia Judaizmu 2022 odbędą się w Poznaniu.

Po Nabożeństwie odbył się koncert w wykonaniu zespołu Symchy Kellera „Dla moich braci i sióstr”.

Retransmisja Nabożeństwa Słowa oraz koncertu:

ZDJĘCIA

We wtorek 19 stycznia o godz. 12:00 odbyło się sympozjum poświęcone hasłu Dnia Judaizmu, które jednocześnie zakończyło tegoroczne obchody.

Swoje wystąpienia wygłosili:

  • Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce, tytuł wystąpienia: „Życie i śmierć w tradycji żydowskiej na czas pandemii”,
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman – pracownik naukowy WUM, tytuł wystąpienia: „Sens walki z umieraniem – perspektywa lekarza”
  • ks. dr hab. B. Adamczewski – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „Życie i śmierć u początków Tory”
  • dr hab. Barbara Strzałkowska – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). Chrześcijańska refleksja doby pandemii”.

Na zakończenie spotkania ks. dr hab. Bartosz Adamczewski powiedział:

Śmierć i życie, życie i śmierć ostatecznie nie są naszą sprawą, ale i w życiu i w śmierci należymy do Pana, a więc to nie tylko nasze zmartwienie, co z tym życiem i śmiercią, ale to Jego zmartwienie i trzeba Jemu zaufać, że On wie, kiedy mamy umierać, kiedy mamy być tutaj, kiedy mamy odchodzić, gdzie jest nasza nagroda i co się z nami tak naprawdę stanie. Dobrze, że mamy Pana, który nas prowadzi, który nad nami czuwa.

Retransmisja sympozjum:

ZDJĘCIA

tt ads