Niedziela Chrztu Pańskiego to patronalne święto Ruchu Światło-Życie. W tym dniu oaza diecezji warszawsko-praskiej spotkała się na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

Eucharystii przewodniczył Bp Jacek Grzybowski, który w homilii przypomniał deuterokatechumenalny wymiar Ruchu Światło-Życie. Ma on pomóc człowiekowi na nowo odkryć i zrozumieć istotę chrztu świętego przyjętego często w dzieciństwie, bez jeszcze pełnej świadomości sakramentu.

Warto zrozumieć, co to znaczy nowość chrztu. Nowość to jest nowa szansa. Pomysł i troska ks. Franciszka Blachnickiego była taka, by każdy ochrzczony rozpoznał i zrozumiał istotę tego, co się stało, kiedy nawet był jeszcze nieświadomy.

Biskup Grzybowski przypomniał także wagę i istotę służby wobec drugiego człowieka w parafii, we wspólnocie, w rodzinie. przypominając, że Chrystus w Jordanie dla członków Ruchu Światło-Życie jest przede wszystkim Chrystusem – Sługą.

Przywołując przykład życia założyciela Ruchu, zachęcił do wsłuchiwania się w aktualne nauczanie Kościoła, przyjmowanie go i realizowanie w codzienności.

Ks. Franciszek Blachnicki, jak tylko zaczął się Sobór Watykański II i były wydawane poszczególne dokumenty, czytał wszystko i wprowadzał w życie. Jak pojawiały się encykliki Jana Pawła II czytał wszystko, tłumaczył, włączał do swoich katechez i programu formacyjnego. Myślę, że to jest dla nas znak. Słuchajmy, co mówi Kościół dziś przez synody, przez papieża Franciszka i co mówi do nas Kościół w wypowiedziach i dokumentach oficjalnych. To jest dzisiaj znak czasu, który mamy rozpoznać i właściwie przeżywać

Po Mszy Świętej konferencję wygłosił ks. Piotr Główka.

Pełna homilia:

Retransmisja Mszy Świętej:

ZDJĘCIA

tt ads