W kościele konkatedralnym pw. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku zainaugurowane zostały w diecezji warszawsko-praskiej centralne obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą. Mszy Świętej przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji Jacek Grzybowski.

W homilii biskup Jacek Grzybowski, odwołując się do czytanego tego dnia fragmentu Pisma Świętego, podkreślał ogromną rolę przeszłości w życiu narodu.

Jozue przypomina historię Ludu Wybranego – można powiedzieć, że dzisiejsze czytanie to krótka lekcja historii. Jozue mówi do Izraela: wspomnij, że Bóg powołał Abrahama – ojca wiary i potem jego syna Izaaka i syna Jakuba. W ten sposób narodziła się historia Narodu Wybranego.

Jozue mówi: przypomnij sobie, zobacz, zrozum, jaka była twoja – ludu – historia. Ten krótki historyczny wykład Jozuego wpisuje się w przesłanie całej Biblii. Biblia jest bowiem, po części, opowieścią o przeszłości, o przodkach, o minionych wydarzeniach i to jest opowieść, która ma być kluczowa, ważna dla tych, którzy Biblię czytają teraz, dzisiaj – opowieść o przodkach ustanawia porządek teraźniejszości. Jozue mówi, podobnie jak całe Pismo Święte, że to kim jesteśmy teraz i to jaki jest nasz świat jest w dużej mierze zależne od naszej historii.

– Przeszłość wyznacza wartości i zasady, które warto podtrzymywać – dodał biskup Jacek Grzybowski.

Kiedy wspominamy ponadstuletnią historię młodych ludzi, którzy w imię zasad nienaruszalnych, fundamentalnych wyruszyli, zdecydowana większość z nich w swoją ostatnią drogą, to nie tylko po to, by przywołać historię, ale nauczyć się też, że ona kieruje nami, wyznacza nam zasady i prawa, których nigdy, czy to minęło sto, czy tysiąc lat, porzucić nie wolno. Módlmy się zatem w naszej warszawsko-praskiej konkatedrze o taką pokorną miłość do przeszłości, o pielęgnowanie tego daru, który dla nas stanowi. Teraz my w naszym czasie, w XXI wieku, musimy podjąć trud realizacji przyszłości. Nie zrobimy tego dobrze, godziwie i pięknie, jeśli odetniemy się od przeszłości.

Cała homilia:

 

W uroczystej Mszy Świętej wzięli udział harcerze z Szczepu 22 WDHiZ “Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki. Liturgię uświetnił chór konkatedralny.

Przed wyruszeniem na front w kaplicy na Kamionku 13 sierpnia 1920 roku swoją ostatnią Mszę Świętą odprawił ksiądz Ignacy Skorupka. Następnie wraz z batalionem ochotniczej młodzieży wyruszył na front. 14 sierpnia poległ na polu walki pod Ossowem. W ubiegłym roku, z okazji setnej rocznicy Cudu nad Wisłą została wmurowana i odsłonięta tablica pamiątkowa w 100-lecie wymarszu na front pod Ossowem 1 batalionu 236 ochotniczego warszawskiego pułku piechoty.

ZDJĘCIA

tt ads