Papież Franciszek ogłosił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Przy tej okazji przypomniał:

Nie mamy być notariuszami wiary i dozorcami łaski, ale misjonarzami. A misjonarz to świadek wiary, który żyje, szerząc pokój, radość, miłując wszystkich, nawet nieprzyjaciół.

Misjonarz nie tylko głosi Ewangelię słowem, lecz stara się zdobywać serca dla Chrystusa miłością. Misjonarz dzisiaj to jest człowiek-instytucja. Człowiek, który buduje szkoły, sierocińce, szpitale – prowadzi szeroko zakrojoną działalność ewangelizacyjną, charytatywną, edukacyjną i medyczną. Jest ona znakiem solidarności i braterstwa z ubogimi i potrzebującymi pomocy.

Każdy misjonarz jest posłany przez swoją diecezję. Tak jak są księża diecezjalni, tak biskup danej diecezji wysyła misjonarzy. W diecezji warszawsko-praskiej posługuje 11 misjonarzy, w tym 4 misjonarki świeckie.

KAPŁANI Z DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ NA MISJACH

ks. Zbigniew Bigda – od 2010 roku pracuje w Kazachstanie, obecnie jest proboszczem Parafii MB Nieustannej Pomocy w Jasnej Polanie

ks. Marek Jaśkowski – od kilku lat jest proboszczem na Syberii, w Parafii Św. Józefa Robotnika w Surgucie i w Parafii Św. Pawła Apostoła w Nojabrsku (terytorialnie największa Parafia na świecie! Terytorium Parafii jest czterokrotnie większe od terytorium Polski!)
ks. Paweł Czeluściński – współpracownik ks. Marka Jaśkowskiego

ks. Robert Gut – od 2013 roku pracuje w Afryce, w diecezjalnej misji w Sierra Leone diec. Makeni, par. Kambia
ks. Jacek Pielak – od 2011 r. jest proboszczem misji diecezjalnej w Sierra Leone, par. Kambia

ks. Andrzej Kinowski – od 2010 roku posługuje na Ukrainie, utworzył Parafię NMP Różańcowej w Szaróweczce i jest tam obecnie proboszczem

ks. Bogusław Modrzejewski – od 1996 roku pracuje w Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej w Parafii św. Mikołaja w Świrze na Białorusi.

MISJONARKI ŚWIECKIE

dr Helena Pyz – od 1999 roku pracuje w Indiach, prowadzi ośrodek Jeevodaya dla osób chorych na trąd
Anna Borkowska – od 2009 roku pracuje w wikariacie apostolskim św. Józefa w Amazonii w Iquitos – peruwiańskiej część Amazonii, jest ekonomem wikariatu
Beata Prusinowska – od 2013 roku pracuje w Estrecho, prowadzi działalność misyjną na rzece Putumayo
Hanna Gołaszewska – od 2018 roku pracuje w Estrecho, pracuje z dziećmi i młodzieżą w miejscowym internacie

ROLA I ZADANIA MISJONARZY ŚWIECKICH

Zapotrzebowanie na misjonarzy świeckich jest przede wszystkim w pracach pomocowych wobec księży i sióstr zakonnych na misjach. Świeccy mogą realizować różne projekty związane z zawodem np. lekarza, inżyniera, nauczyciela, katechety itd. Rodzaj wykonywanych zadań jest uzależniony przede wszystkim od tego, jaką rolę mogą pełnić.

fot. www.cfm.misje.pl

Jeśli chodzi o Amerykę Południową, a szczególnie Amazonię, jest brak kapłanów, więc duża odpowiedzialność za funkcjonowanie parafii, za ewangelizowanie ludności, spoczywa na barkach ludzi świeckich. Problem ten porusza obecnie Synod Biskupów dla Amazonii, gdyż jest potrzeba określenia roli, zadań, a przede wszystkim statusu misjonarzy świeckich.

W większości miejscowości Amazonii, tam gdzie są kaplice, główna praca misyjna spoczywa na świeckich katechistach, którzy docierają do oddalonych wiosek, by nieść Ewangelię, przygotowywać do sakramentów, organizować niedzielne czytanie Słowa Bożego, a jeżeli mają taką możliwość to rozdają także Komunię świętą. Ale uczestnictwa we Mszy Świętej, przystąpienia do spowiedzi tam nie ma, gdyż brakuje kapłanów.

fot. www.cfm.misje.pl

JAK ZOSTAĆ MISJONARZEM ŚWIECKIM?

Po pierwsze, musi być miejsce, gdzie taki misjonarz może pojechać i gdzie może podjąć pracę. Z wielką rozwagą trzeba podejść do decyzji, posłania misjonarza świeckiego. Należy wcześniej doprecyzować, jak będzie wyglądała jego praca, jakie będą jego zadania – czy będzie pomagał w pracy duszpasterskiej, czy w szkole, sierocińcu, czy w ośrodku zdrowia. To wszystko jest niezbędne aby nie nastąpiło szybkie wypalenie, czy takie wewnętrzne rozbicie i rezygnacja wynikająca z zapytania “po co ja tu właściwie przyjechałem?”.

Przygotowaniem misjonarzy do ich posługi zajmuje się Centrum Formacji Misyjnej. Misjonarze świeccy odbywają kształcenie w cyklu 2-letnim. Pierwszy rok to tzw. rok propedeutyczny, którego celem jest głębsze rozeznanie powołania misyjnego. W tym czasie misjonarz świecki we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za misje ma zadanie, by poszukać miejsca, w którym będzie ewangelizował. Gdy to mu się uda, rozpoczyna etap bezpośredniego przygotowania do wyjazdu i po roku następuje posłanie misyjne.

JAK WSPOMAGAĆ MISJE?

Misjonarz styka się na co dzień z biednymi, chorymi i potrzebującymi. By mógł skutecznie realizować swoją pracę misyjną i wspierać tamtejszą ludność potrzebuje wsparcia materialnego, które otrzymuje z kraju, z Polski. Ponieważ to ordynariusz diecezji posyła na misje, to on bierze odpowiedzialność za wspieranie tych misjonarzy w ich działalności.

Diecezja zachęca do wspierania misji przy okazji np. Niedzieli Misyjnej czy Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego oraz do włączenia się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego poprzez uczestnictwo w akcji zbiórki na rzecz misji oraz przez modlitwę za misjonarzy.

Dzięki temu można włączyć się w wielkie dzieło misyjne Kościoła, w poczuciu i ze świadomością, że ja też jestem posłanym do misyjnej posługi wobec świata. Nie czynię to wprost, ale poprzez troskę duchowa i materialną o misje.

Bez nas tu nie będzie skutecznego działania misyjnego tam.

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są misje, którzy wspierają:
– misjonarzy i wolontariuszy misyjnych,
– podopiecznych placówek misyjnych,
– różnorodne dzieła i projekty podejmowane na misjach
podejmując modlitwę i niosąc pomoc materialną na uroczystą Mszę Świętą we czwartek, 24 października 2019 roku, o godz. 18.00 do Katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Eucharystii przewodniczy ks. bp Romuald Kamiński

Artykuł powstał na podstawie rozmowy z Ks. Marcinem Brzeszczyńskim (Dyrektorem Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej)
tt ads