Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, a także nauczycieli i katechetów, w związku decyzją Rządu o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r., w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, iż:

  • do końca Wielkiego Postu nie należy organizować rekolekcji szkolnych.

Zachęcam Księży Proboszczów, by w miarę możliwości, w stosownym czasie i kierując się roztropnością, zorganizowali szkolne rekolekcje lub dni skupienia w innym terminie. Pozwala na to obowiązujące prawo, które nie ogranicza terminu organizacji szkolnych rekolekcji tylko do czasu Wielkiego Postu. Podstawa prawna: § 10, ust. 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, ze zmianami: z 1993 r. – Dz. U. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. – Dz. U. Nr 67, poz.753, z 2014 r. – Dz. U. poz. 478 oraz z 2017 – Dz. U. poz. 1147).

  • do odwołania zostają zawieszone bierzmowania młodzieży w parafiach.
  • przypominamy, że nie odbędzie się planowana na 14 marca, II Sesja Plenarna Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  • odwołany zostaje wielkopostny dzień skupienia dla katechetów, który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020 r. w Auli Kurialnej.
  • odwołany zostaje wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli w Mińsku Maz., który miał się odbyć w sobotę 21 marca 2020 r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku Maz.
  • zostaje przesunięty termin oddawania prac w konkursie dla dzieci klas 0-V szkół podstawowych. Termin zostanie podany do wiadomości po decyzjach związanych z przywróceniem normalnego trybu pracy szkół.
  • odwołane zostają także, zaplanowane na 4 kwietnia, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym.
  • nie odbędzie się spotkanie inaugurujące nowy etap duszpasterstwa nauczycieli i pracowników oświaty Diecezji Warszawsko-Praskiej, zaplanowane na 26 marca 2020 w kościele św. Marka, Zamiejska 6, Warszawa-Targówek
  • do odwołania zostają zawieszone wszystkie spotkania formacyjne i szkoleniowe organizowane przez Wydział Nauki Katolickiej.
  • przypominamy nauczycielom religii, że jako członkowie rad pedagogicznych winni być w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, wypełniać wskazane przez dyrekcje obowiązki i wspierać ich w tym trudnym czasie.

Prosimy o odpowiedzialne wypełnienie przedstawionych zaleceń. Dalsze informacje będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

tt ads