W sali konferencyjnej Akademika Praskiego odbyła się konferencja prasowa przed 24. Ogólnopolskim Dniem Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.

Uczestniczyli w niej Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce, bp Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz bp Rafał Markowski – Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Biskup Rafał Markowski rozpoczął konferencję od przypomnienia potrzeby dialogu, przywołując dialog ekumeniczny i międzyreligijny, a także ten prowadzony przez Kościół ze światem współczesnym. Jak zaznaczył:

To nie zawsze są rozmowy łatwe. To są rozmowy, które stają przed różnymi trudnościami, ale te rozmowy warto prowadzić bowiem na płaszczyźnie ekumenicznej jest to cały czas dyskusja, która dotyczy życia sakramentalnego, interpretacji biblijnej, a na płaszczyźnie międzyreligijnej nie chodzi o stworzenie jednego uniwersalnego systemu religijnego świata, a o szukanie wartości, które są nam bliskie, i o które trzeba walczyć. Temu również ma służyć tegoroczny Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce wraz z jego hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Naczelny Rabin w Polsce Michael Schudrich przypomniał, że inicjatorem Dni Judaizmu w Kościele Katolickim był św. Jan Paweł II. Przywołał myśl, która mu towarzyszyła:

Ważny jest raz w roku specjalny dzień, w którym Kościół będzie głębiej patrzył na swoje korzenie, którymi jest Judaizm. Czasami człowiek może błędnie myśleć, że jeżeli będzie studiować, poznawać inną religię, inną wiarę, to może być ryzykowne dla jego wiary. Z wielu rzeczy, których nauczyłem się od Jana Pawła II, to jedną z najważniejszych było to, że jeśli ja wiem kim jestem w sensie wiary, wiem, że jestem Żydem, papież wiedział, że jest katolikiem, to wtedy jestem stabilny w mojej tożsamości wiary. Gdy poznaję inną religię, wiarę to jest jedynie ubogaceniem mojej wiary, nie ryzykiem. To jest dla mnie bardzo ważna nauka, że jestem otwarty, ale przede wszystkim muszę wiedzieć, kim jestem, muszę być stabilny w swojej wierze. Wtedy mogę ubogacać w dialogu siebie i innych.

Biskup Romuald Kamiński przypomniał o związku społeczności żydowskiej z warszawską Pragą.

Trzeba pamiętać i to jest swoista lekcja do odrobienia dla wielu, że prawobrzeżna Warszawa ma unikatową historię jeśli chodzi o uczestnictwo pokoleń pochodzenia żydowskiego na Pradze. […] To bogactwo jest wielkie. Żydzi mieli tutaj oficjalne prawo nadane w 1775 roku, że mogli osiedlać się, czyli w majestacie prawa prowadzić wszelaką działalność, która pozwalała im bezpiecznie nie tylko zamieszkać, ale i rozwijać pierwszy fundament, na którym powstawała bogata historia jeśli chodzi o sprawy wyznaniowe. Synagoga i towarzyszące instytucje, piśmiennictwo, życiorysy wielkich ludzi w różnych dziedzinach, kultura, szkolnictwo. Oczywiście potem przeróżne trudne wypadki dziejowe, wojny, powstania, przyczyniły się do ogromnej dezorganizacji.

Do nas dziś należy byśmy umieli zabezpieczyć to, co pozostało, odnowić nasza znajomość, przekazać to innym, bo to jest ogromne bogactwo tej części Warszawy która leży po tej stronie Wisły.

Retransmisja konferencji

Zdjęcia

 

24. Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest w niedzielę 17 stycznia pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Szczegółowy plan obchodów oraz linki do transmisji poszczególnych wydarzeń są dostępne tutaj.

tt ads