Ksiądz prałat Zygmunt Wirkowski został nowym dziekanem Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie. Wcześniej tę funkcję pełnił ksiądz prałat Lucjan Szcześniak, który w tym roku odszedł na emeryturę. 16 października w budynku Kurii Warszawsko-Praskiej nominację nowemu dziekanowi wręczył biskup Romuald Kamiński.

Ks. Zygmunt Wirkowski od pięciu lat jest proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie. Wcześniej funkcję proboszcza pełnił w parafiach w Kobyłce, na Bródnie i w Markach. Był również dziekanem dekanatów: Bródnowskiego i Zielonkowskiego. Ks. Zygmunt Wirkowski cieszy się dużym szacunkiem wśród parafian i zaufaniem współbraci kapłanów. Pełny biogram można zobaczyć tutaj.

Kapitułę Kolegiacką stanowi grupa księży wyróżniająca się ze względu na szczególny wkład pracy na rzecz diecezji na przestrzeni lat. Jest organem doradczym biskupa. Dziekanowi kapituły jako kanonikowi penitencjarzowi przysługują szczególne uprawnienia w zakresie zdejmowania kar kościelnych niezastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej.

tt ads