Wszystkich zainteresowanych historią naszej diecezji odsyłamy do najnowszej książki ks. Macieja Radzikowskiego „Diecezja warszawsko-praska w latach 1992-2017”.

Autor opisuje w niej nie tylko proces powstania struktur diecezjalnych, lecz także ukazuje szereg podejmowanych aktywności pastoralnych, które miały wpływ na rozwój duszpasterstwa.

Książka „Diecezja warszawsko-praska w latach 1992-2017” autorstwa ks. dr. Macieja Radzikowskiego to pierwsza monografia poświęcona historii naszej diecezji. Autor, podejmując zagadnienie powstania i rozwoju diecezji warszawsko-praskiej ukazuje zasadnicze dwa kierunki, w jakich ów rozwój się dokonywał. Pierwszym było tworzenie struktur administracyjnych Kościoła, drugim – budowa struktur duszpasterskich.

We wstępie do książki bp Romuald Kamiński napisał:

Możemy w tej jednej pozycji odnaleźć najistotniejsze sprawy dotyczące diecezji: poznać strukturę diecezji, personalia, dokonania duszpasterskie, powstanie i funkcjonowanie instytucji diecezjalnych, osiągnięcia w zakresie tworzenia nowych parafii i budownictwa sakralnego. Ks. Maciej skorzystał z zasobów wiedzy, jaką posiadają niektórzy kapłani, czy też instytucje diecezjalne. To duże bogactwo tego opracowania…

Oprócz tekstu w publikacji można znaleźć liczne fotografie, na których przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z historii Kościoła warszawsko-praskiego od 1992 roku.

Książka do nabycia w Wydziale Duszpasterskim naszej kurii oraz w sklepie internetowym Fundacji bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego amenamen.pl.

tt ads