2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. W Kościele katolickim w tym dniu wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. Przy tej okazji przypominamy wszystkich księży związanych z diecezją warszawsko-praską zmarłych w ciągu minionych dwunastu miesięcy (licząc od 2 listopada 2018 r.). W tym czasie odeszli m.in. ks. Leszek Szwedkowicz, ks. prał. Kazimierz Obrycki i ks. inf. Stanisław Rawski.

 

fot. parafiazakret.pl

12 grudnia 2018 roku – śp. ks. Tadeusz Firysiuk, wikariusz w Parafiach: MB Nieustającej Pomocy w Sochaczewie-Boryszewie (1987-1990), Świętej Trójcy w Kobyłce (1990-1993), MB Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (1993-1994) i Chrystusa Króla na Targówku (1994-1996); proboszcz Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zakręcie. Tworzył jej struktury administracyjne, wybudował kościół i plebanię; jego staraniem powstał parafialny cmentarz grzebalny. Miał 57 lat.

 

fot. parafiajozefow.pl

6 marca 2019 roku – śp. ks. Leszek Szwedkowicz, wikariusz w Parafiach na terenie naszej diecezji: św. Jana Chrzciciela i św. Wojciecha BM w Poświętnem (1973-1974), MB Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie (1984-1985), Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-Miłosnej (1988-1990) oraz św. Stanisława BM w Postoliskach (1990-1993); proboszcz Parafii św. Wojciecha BM w Jeruzalu Mińskim; rezydent w Parafii MB Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka. Miał 72 lata.

 

fot. katedra.neostrada.pl

13 marca 2019 roku – śp. ks. prał. Adam Krukowski, proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Gliniance (1988-1993), Parafii MB Anielskiej w Warszawie-Radości (1993-1996) i parafii katedralnej Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika (1996-2009). Przez dwie kadencje był członkiem Rady Kapłańskiej. W latach 1996-2009 nieprzerwanie pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Praskiego. Od października 2000 roku był spowiednikiem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w 2002 roku jako kanonika honorowego do Kapituły Katedralnej, a abp Sławoj Leszek Głódź podniósł go do godności kanonika gremialnego tejże Kapituły w 2005 roku. Miał 72 lata.

 

fot. parafiamariimagdaleny.pl

6 maja 2019 roku – śp. ks. prał. Kazimierz Obrycki, wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Warce (1964-1967), rektor Kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP w Królikarni (1967-1970); rezydent w Parafii św. Aleksandra w Warszawie przy Trakcie Królewskim (1970-1985) oraz św. Marii Magdaleny na Bródnie. Wykładowca języka łacińskiego w latach 1969-2000 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym; starszy wykładowca filologii patrystycznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1977-2006), wykładowca łaciny i greki w latach 2000-2016 na Wyższym Seminarium Duchownym naszej Diecezji. Przez jego wykłady w ciągu bez mała 50. lat pracy profesorskiej przewinęła się większość alumnów seminariów duchownych diecezji warszawskich. Biskup Kazimierz Romaniuk mianował go 24 grudnia 1993 roku kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej. Miał 77 lat.

 

8 lipca 2019 roku – śp. ks. prał. Zygmunt Krysztopa, wikariusz w Parafiach na terenie naszej diecezji: Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce (1965-1966), MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie (1966-1967), Świętej Trójcy w Kołbieli (1967-1968), św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim (1968-1969), Świętej Trójcy w Kobyłce (1973-1975); proboszcz i budowniczy Parafii MB Nieustającej Pomocy w Duczkach. Ksiądz Zygmunt stworzył wszystkie struktury powstającej Parafii, zbudował świątynię parafialną i plebanię. Posługiwał pokoleniom wiernych tej wspólnoty ponad czterdzieści lat. Był wicedziekanem Dekanatu Wołomińskiego (2009-2013). Biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w skład Kapituły Katedralnej w 1992 roku. Był także Kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Miał 81 lat.

 

fot. faustyna.pl

5 sierpnia 2019 roku – śp. ks. Wojciech Czarnowski, pierwszy proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Warszawie na Żytniej, założyciel Ośrodka Charytatywnego „Tylko z Darów Miłosierdzia”, zapoczątkował wszechstronną opiekę nad bezdomnymi i ubogimi, wznosząc budynki schroniska, które do dzisiaj jest prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej; w latach 80. opiekun środowisk kultury niezależnej. Na terenie obecnej Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Wojciech pracował jako wikariusz w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej (1966-1968). W ostatnich latach pomagał duszpastersko w parafiach: MB Królowej Polski w Warszawie Aninie (2011-2019), Miłosierdzia Bożego w Legionowie (2012-2017), MB Fatimskiej w Legionowie(2017-2019). Miał 79 lat.

 

fot. werbisci.pl

6 sierpnia 2019 roku – śp. o. Krzysztof Łukoszczyk SVD (werbista), proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie na Żeraniu (2017-2019). Przedtem wyjechał na misje do Afryki (2 września 1981 roku). Pracował tam przede wszystkim jako misjonarz „frontowy” w placówkach Ambriz, Kifangondo i Cacolo. Był proboszczem w 100-tysięcznej Parafii Chrystusa Króla w Luandzie, stolicy kraju. Był też wychowawcą kleryków oraz prowincjalnym sekretarzem do spraw misji. Po powrocie do kraju był proboszczem werbistowskiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie (2007-2016). Miał 64 lata.

 

12 sierpnia – śp. ks. prał. Marian Marczewski, proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Jadowie w latach 1988-2003. W 2003 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku i 2005 pełnił funkcję dyrektora placówki. Pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Rawskiego (1983-1988) oraz dziekana Dekanatu Jadowskiego (1988-2003). Był z nominacji członkiem Rady Kapłańskiej (1992-1997) oraz członkiem Kolegium Konsultorów (1992-1997). Bp Kazimierz Romaniuk 24 grudnia 1992 roku powołał go jako kanonika gremialnego w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie. Miał 89 lat.

 

23 sierpnia 2019 roku – śp. ks. kan. Czesław Bednarczyk, na terenie naszej diecezji był wikariuszem w Parafiach: MB Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka (1960-1961), Nawrócenia św. Pawła Ap. (1965) i Zmartwychwstania Pańskiego (1965-1967) w Warszawie, proboszczem Parafii MB Częstochowskiej w Starogrodzie (1967-1974), Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie (1974-1983), Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie (1985-1992), Przemienienia Pańskiego w Trawach (1992-1994) oraz Świętej Trójcy w Niegowie (1994-2000). Miał 85 lat.

 

23 września 2019 roku – śp. ks. prał. Bolesław Dominik Kuśmirek, kanonik Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej, wicedziekan Dekanatu Żychlin, proboszcz parafii św. Floriana w Bedlnie. Na terenie naszej obecnej diecezji ks. prał. Bolesław pracował jako wikariusz w Parafiach: NMP Matki Kościoła w Sulejówku (1976-1977), św. Jakuba Apostoła na Tarchominie (1981-1982), MB Różańcowej na Bródnie (1983-1985), Najczystszego Serca Maryi na Grochowie (1985-1987), NMP Matki Pięknej Miłości na Tarchominie (1987-1988). Miał 68 lat.

 

10 października 2019 roku – śp. ks. Franciszek Gutowski, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Na terenie obecnej Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Franciszek pracował jako wikariusz w parafiach św. Izydora w Markach (1967-1971) i MB Różańcowej w Warszawie (1975-1976). Miał 86 lat.

 

18 października 2019 roku – śp. ks. inf. Stanisław Rawski, budowniczy i proboszcz Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie. Organizował jej życie i duszpasterstwo, zbudował świątynię i plebanię. W latach 1994-2015 sprawował funkcję proboszcza Parafii MB Nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie. Bp Kazimierz Romaniuk powołał go do godności kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w 1992 roku, a w 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości. W 2002 roku otrzymał tytuł kanonika gremialnego, w 2008 roku został Protonotariuszem Apostolskim (Infułatem). Jego staraniem powstały świątynie w Parafiach: Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Saskiej Kępie oraz św. Karola Boromeusza w Warszawie-Lesie; zbudował kaplicę i plebanię w Parafii św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu; uczestniczył finansowo w powstawaniu struktur i wyposażaniu Parafii: św. Łukasza Ewangelisty na Kępie Tarchomińskiej, MB z Guadalupe w Budach Barcząckich oraz MB Dobrej Rady w Wólce Mińskiej. Miał 77 lat.

 

Niech odpoczywają w pokoju!

tt ads