Dziekan Dekanatu Rembertowskiego wraz z proboszczem parafii św. Hieronima zapraszają ministrantów posługujących w parafiach Dekanatu i pragnących służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego w czasie liturgii, na roczny kurs przygotowujący do posługi lektora.

Zapisy: zbiorcze zgłoszenia z danej parafii dekanatu, podpisane przez Księdza Proboszcza, należy wysłać na adres parafia@swhieronim.pl lub przesłać pocztą na adres parafii do 20 października.

Pierwsze spotkanie: 25 października 2020 roku, godz. 15.00-17.00, parafia św. Hieronima, Warszawa – Stara Miłosna, ul. Rumiankowa 2/4.

Sprawy organizacyjne:

  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.
  • Kolejne terminy spotkań: 22.11, 13.12, 10.01, 14.02, 14.03, 18.04, 23.05, 13.06, 5.09.
  • Spotkania będą odbywać się zgodnie z wytycznymi i zaleceniami służb sanitarnych.
  • Pokrycie kosztów materiałów i krzyża lektorskiego: 60 zł wpisowego.
  • Zajęcia obejmują: wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki, śpiewu kościelnego, liturgiki.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do jednokrotnego posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze (po wcześniejszej odprawie z ceremoniarzem katedralnym).

Przygotowanie do funkcji lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium.

tt ads