W parafii Chrystusa Króla na Targówku odbyły się uroczystości inaugurujące obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Kościół na Targówku jest wotum wdzięczności za zwycięstwo nad bolszewikami. Budowniczym i pierwszym proboszczem tej świątyni był ks. Jan Golędzinowski, który jako kapelan osobiście brał udział w obronie Warszawy w roku 1920.

Mszy Świętej o godzinie 18:00 przewodniczył Bp Romuald Kamiński, który w homilii nawiązał do Ewangelii osiemnastej niedzieli zwykłej i troski, jaką Bóg obdarza swój lud i jaką składa na każdego człowieka.

Pan Bóg nie bierze tylko na siebie powinności dbania o swój lud, za który oddał życie, ale tę odpowiedzialność troski rozkłada na całą wspólnotę. My również bierzemy udział w tej dbałości.

Na pierwszym miejscu została powierzona Matce Najświętszej, ale również nieskąpo każdy z nas został obdarowany tym zaszczytnym zadaniem troski o drugiego człowieka.

Ordynariusz Warszawsko-Praski dodał, że kluczem do odczytania tej troski jest spojrzenie przez pryzmat przykazania miłości Boga i bliźniego.

Kiedy mówimy o najważniejszym przykazaniu miłości Boga i bliźniego to rozumiemy, że są dwa przykazania, ale tak skonstruowane, że jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Gdy deklarujemy, że kochamy Boga, to na pierwszy rzut oka może być tak, że to puste słowa, bo jak sprawdzić tę rzeczywistość? Dopiero, kiedy dodamy ten drugi człon – miłości bliźniego – ta rzeczywistość jest zupełnie inna, bo naszą relację do drugiego człowieka na każdym odcinku możemy sprawdzić. Miłość Boga mierzy się miłością do ludzi.

Maryja była pierwszą, której zostało powierzone to zaszczytne zadanie:

Kiedy patrzymy na Matkę Bożą i jej pierwszeństwo w dbałości o rodzaj ludzki, to pojawia się pytanie, gdzie są korzenie tego szczególnego wydarzenia? Przypominamy sobie ostatnie minuty życia Jezusa na krzyżu, który gdy kona patrzy na Matkę i towarzyszącego Jej Jana. Jezus wypowiada słowa jakby obdarzając jedną osobę drugą <<Janie, oto Matka Twoja, Matko, oto syn Twój>>.

Bądźmy pewni, że Matka Boża ze swojego zadania wywiązuje się całkowicie. Dzisiaj jest okazja, by na niektóre jej obecności w historii naszego narodu wskazać dla lepszego zrozumienia na czym polega niezwykła rola Matki Bożej w dziejach ludzkości.

Retransmisja z Mszy Świętej wraz z całością homilii:

fot. Wspólnota Żołnierzy Chrystusa

tt ads