W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego bp Romuald Kamiński sprawował Mszę Świętą w kaplicy Szpitala Bródnowskiego dla pracowników i pacjentów szpitala. 

Ordynariusz warszawsko-praski przypomniał, że dziś przypada rocznica objawień Maryjnych w Lourdes, w których Niepokalana prosiła o nawrócenie, ponieważ pragnieniem Boga jest to, aby każdy człowiek był rzeczywiście do Niego podobny:

Matka Boża w Lourdes prosiła o nawrócenie. To jest tak ważne, ponieważ pragnieniem Boga samego jest, aby stworzenie, człowiek który jest Jego tchnieniem, był Jemu podobny. ‘Stwarzam Cię na swój obraz i podobieństwo’. W tobie odzwierciedlam siebie samego. Ciągle mamy ten deficyt rozumienia siebie samych. Kim my jesteśmy? Chodzi tutaj o niebywałą wielkość każdego człowieka.

Każdy z nas, chociaż sami uznajemy siebie za kogoś naprawdę małego, grzesznego, to w oczach Bożych jesteśmy kimś wyjątkowym. To powinno w nas powodować pragnienie dbałości o naszą wielkość, nasze piękno i naszą godność.

Duchowny dodał, że nie chodzi o pyszne rozumienie wielkości, ale o przyjęcie ukochania w oczach Boga Stwórcy. Takie przyjęcie wartości każdego człowieka jest furtką do właściwej postawy służby:

Jeśli się wie o sprawach podstawowych – kim jest drugi człowiek, wtedy łatwiej nam jest służyć. Łatwiej jest zrozumieć każdą naszą posługę, każde nasze działanie i podnosić na coraz wyższy poziom, bo jesteśmy wobec osoby, która jest dzieckiem Bożym.

Pełna homilia:

 

ZDJĘCIA

 

tt ads