Rokrocznie odbywający się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegał w tym roku pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

W Niedzielę Słowa Bożego w Katedrze Warszawsko-Praskiej odprawiono nabożeństwo Słowa Bożego. Kazanie wygłosił biskup Jan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Duchowny rozpoczął od podkreślenia piękna wspólnej modlitwy wszystkich chrześcijan zjednoczonych wokół jednego Ojca.

To piękne, kiedy chrześcijanie różnych tradycji wyznaniowych jednoczą się w modlitwie i wspólnie rozmyślają nad Słowem Bożym. Kiedy wspólnie składają ręce i się modlą. Jakże wtedy dobitnie brzmią słowa modlitwy Pańskiej, jaką wymowę ma wtedy wołanie „Ojcze Nasz”

Istotnym zdaje się być dla pogłębionego zrozumienia idei ekumenii i prawdziwie reflektowanej jedności wyznawców Chrystusa to, że chcą razem wychwalać Pana, że chcą być razem jako zasłuchani w Boże Słowo, szczególnie w niedzielę zwaną w rzymskokatolickiej tradycji liturgicznej Niedzielą Słowa Bożego. W niedzielę, gdzie spoglądamy na postawione na ołtarzu Słowo Boże.

Retransmisja nabożeństwa:

ZDJĘCIA

tt ads