– Rolnicy są nośnikami wolności i polskości – mówił abp Henryk Hoser SAC, odbierając Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Wyróżnienie przyznawane jest za zasługi dla polskiej wsi. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Nagrodę wręczył kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

Laudację na cześć Laureata wygłosił dziennikarz Radia Warszawa Piotr Otrębski.

– Wyraźnie widać, że nauczanie Księdza Arcybiskupa wyrasta wprost z doświadczeń rodzinnych, z przywiązania do tradycji, że słowa kierowane do ogrodników, rolników nie są wystudiowanymi formułkami obliczonymi na efekt i poklask, lecz są wezwaniem prawdziwie ojcowskim – podkreślił red. Piotr Otrębski.

Uroczystość rozpoczął bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski i nowy przewodniczący Kapituły Nagrody. Na gali obecni byli m. in.: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski, bp Andrzej Dziuba z diecezji łowickiej, a także dwóch biskupów abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki, i bp Adrian Galbas SAC z Ełku. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz RP i instytucji związanych z rolnictwem oraz rodzina Laureata.

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego została ustanowiona w 2004 roku przez Fundację „Solidarna Wieś”.

tt ads