Odprawy katechetyczne przed nowym rokiem odbyły się 28 i 29 sierpnia w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Podczas dorocznego spotkania katecheci modlili się na Mszy Świętej i wysłuchali wykładu ks. dra Radosława Mazura, wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Drugiego dnia odpraw homilię wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk, który życzył katechetom, aby ich drogi były drogami pokoju. A skoro pokoju – mówił biskup – to wspólnego przejścia z Chrystusem, który żyje, bo On daje pokój, bo od Niego płynie nadzieja, bo On sprawia, że to, co czynimy w Jego imię i z Jego łaską, buduje Jego miłość.

– W wirtualnej rzeczywistości jest wiele materiałów, wiele przestrzeni, stron, możliwości, które mogą nam się przydać w katechezie, mogą uczynić ją bardziej interesującą, bardziej na czasie, bardziej związaną z życiem uczniów, które jest dużo bardziej wirtualne niż nasze – mówił podczas wygłoszonego wykładu „Wirtualna katecheza?” ks. dr Radosław Mazur.

I dzień

II dzień

tt ads