– Pan nas posyła do zadań, nad którymi On czuwa. Niech to nas podnosi na duchu i uskrzydla – mówił biskup Romuald Kamiński do katechetów zebranych w katedrze warszawsko-praskiej. W dniach 30-31 sierpnia odbyły się odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym.

W homilii, wygłoszonej pierwszego dnia odpraw, pasterz diecezji warszawsko-praskiej podkreślał, że w codziennej pracy powinniśmy czuć się współpracownikami Pana Boga.

Ruszymy wszyscy do podjęcia bardzo ważnych i trudnych zadań. Jeśli będziemy musieli zmierzyć się z czymś trudnym, nieprzyjemnym, być może napełniającym nas lękiem, to musimy uświadomić sobie, że jesteśmy współpracownikami Pana Boga. To jest fundament. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. To trzeba sobie ciągle powtarzać. My nie idziemy wykonywać jakieś swoje zadania, załatwiać swoje sprawy. Pan nas posyła do zadań, nad którymi On czuwa. Niech to nas podnosi na duchu i uskrzydla. Niech ciągle żyje w nas ta świadomość, że skoro Pan nas wzywa, to posyła nas do wielkich rzeczy – mówił biskup Romuald Kamiński podczas Mszy Świętej z udziałem katechetów. 30 i 31 sierpnia w katedrze warszawsko-praskiej odbyły się odprawy katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym.

Po Mszy Świętej wykład pt. „Stefan Kardynał Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka – dwie drogi Kościoła, które łączy służba Bogu i człowiekowi” wygłosił ksiądz dr. Andrzej Gałka – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, krajowy duszpasterz osób niewidomych, kapelan warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz historyk Kościoła.

W imieniu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty głos zabrała Krystyna Mucha, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego.

Podczas spotkania swoje słowo do nauczycieli religii skierował również biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski, który mówił między innymi o zmianach w systemie edukacji dotyczących możliwości wyboru między nauką religii i etyki.

Ważne dla nauczycieli religii informacje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego omówili dyrektorzy Wydziału Nauki Katolickiej DW-P.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem na nowy rok pracy.

ZDJĘCIA

 

 

tt ads