Samorządowcy powiatu wołomińskiego udali się na coroczną pielgrzymkę do Matki Bożej na Jasną Górę z podziękowaniem za wszystko, co zostało zrealizowane w 2020 roku i prosząc o błogosławieństwo i opiekę w nowym roku.

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele dwunastu gmin reprezentujący różne szczeble władzy. Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przewodniczył bp Jacek Grzybowski. W homilii duchowny przypomniał, że każdy z nas, na mocy chrztu, ma do realizowania misję kapłańską, prorocką oraz królewską. Odwołując się do Słowa Bożego duchowny wskazał, że dzisiaj szczególne miejsce poświęcić należy misji prorockiej:

Dzisiaj w szczególny sposób musimy zwrócić uwagę na misję prorocką. Mówi o niej zarówno List do Hebrajczyków, jak i Ewangelia. […] Każdy, kto przewodzi innym – mama i tata, nauczyciele, urzędnicy, przewodnicy, politycy, przełożeni w Kościele, to są Ci którzy obdarzeni władzą królewską i prorocką mają prowadzić innych i biorą za to odpowiedzialność. To jest ogromna odpowiedzialność, często nie zdajemy sobie sprawy, że to co robimy, co mówimy do innych, jako przełożeni na różnym poziomie, to jest ogromna praca nad duszami innych – albo taka, która te dusze umocni i pobudzi albo taka, która te dusze znieprawi.

Rozwijanie misji królewskiej i prorockiej musi być podjęte z dużą dozą odpowiedzialności. Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę na wagę formowania sumienia, jako tego, które pomaga w rozpoznawaniu dobra:

Mamy wiele systemów etycznych. Dzisiaj w dobie pluralizmu i wolności rozumianej jako swobodne wybieranie różnych dróg życiowych, możemy wskazać różnorakie, często sprzeczne drogi realizacji wolności, ale sumienie jest jedno. Ono jest wcześniejsze niż wszystkie etyczne systemy i paradygmaty. Sumienie stanowi w człowieku rzeczywistość samodzielną, trochę jak rozum i wola. Człowiek powinien ćwiczyć swoją rozumność i wolę, ale czy nie zaniedbujemy czasem ćwiczenia swojego sumienia, przede wszystkim przez codzienny rachunek sumienia. Można sumienie zagłuszyć, zmarginalizować, ale ostatecznie jest głosem, który woła wewnątrz człowieka i wzywa, by rozpoznać prawdziwe dobro, które nas buduje. Dobro zaś nie istnieje i nie może być zdefiniowane bez prawdy. Stąd rozum wspomaga nas w poszukiwaniu prawdy, a wola i sumienie w jej realizacji i tworzeniu w doświadczeniu wspólnoty.

Pełna homilia:

Dźwięk Radio Jasna Góra

tt ads