Warszawa, 23 października

Drodzy Bracia i Siostry!

W sierpniu obchodziliśmy wielki Jubileusz stulecia Cudu nad Wisłą. W różnych miejscach, które znajdują się na terenie naszej diecezji odbyły się uroczystości, podczas których dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za opiekę oraz uczciliśmy bohaterów wydarzeń sprzed stu lat.

Widzialnym znakiem naszej pamięci, który pozostanie po jubileuszowych obchodach, jest wotum dziękczynne złożone Matce Bożej Łaskawej w postaci statuy ustawionej przy powstającym sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Trzymetrowa figura zwrócona na wschód jest widoczna dla podróżujących drogą ekspresową S8 – Trasą Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku – w kierunku Warszawy i przypomina o wstawiennictwie Matki Najświętszej.

Składam wyrazy wielkiej wdzięczności wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej wspólnej inicjatywy wielu środowisk i na różny sposób przyczynili się do powstania pomnika. W ten sposób wypełniamy testament duchowy św. Jana Pawła II, który właśnie na naszą diecezją nałożył obowiązek pamięci o Cudzie nad Wisłą.

Drodzy Diecezjanie, zbiórka na rzecz wotum prowadzona jest przez diecezjalną Fundację im. błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jeśli ktoś jeszcze zechciałby zaangażować się w to dziękczynienie, proszę – w miarę możliwości – o ofiary, tak żeby był to dar serca nas wszystkich.

Trwając – szczególnie w trudnym okresie pandemii – w nieustannym zawierzeniu Matce Bożej Łaskawej, Patronce Stolicy i Strażniczce Polski, wszystkim z serca błogosławię.

Wasz biskup
Romuald Kamiński

Osoby, które zechcą wesprzeć inicjatywę budowy pomnika-wotum za cud 1920 roku mogą składać ofiary na konto Fundacji im. bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego:

58 1020 1042 0000 8602 0427 7042
Fundacja im. błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego
Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa
z dopiskiem: „Darowizna wotum dziękczynne”

tt ads