Polscy duchowni napisali list otwarty wspierający inicjatywę ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Z taką prośbą do papieża Franciszka zwrócił się w październiku ub. r. arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Poniżej publikujemy treść listu polskich duchownych wspierający inicjatywę ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Kapłani mogą dołączać swój podpis za pomocą formularza znajdującego się tutaj.

Warszawa, 24 stycznia 2020 r.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Episkopatu Polski

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Z wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość, że Ksiądz Arcybiskup jako Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z prośbą do Jego Świątobliwości Franciszka o ogłoszenie św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i patronem Europy. Gorąco popieramy tę inicjatywę, prosząc zarazem o zgodę na to, aby w Polsce najbliższe dwa lata zostały poświęcone przemyśleniu nauczania Świętego Papieża.

Długość pontyfikatu Papieża Polaka sprawiła, że my, duchowni katoliccy w Polsce – od najstarszych, których Pan Jezus zaprosił do udziału w Swoim kapłaństwie jeszcze przed wyborem kardynała Karola Wojtyły na Urząd Piotrowy, do najmłodszych, którzy byli zaledwie nastolatkami w dniu Jego odejścia do Domu Ojca – jesteśmy głęboko naznaczeni osobowością i świętością życia Jana Pawła II. Jego myśl teologiczna zawarta w licznych encyklikach, adhortacjach, książkach, ale także wyrażona językiem poezji, oraz Jego świadectwo modlitwy i cierpienia kształtowały nasze kapłaństwo i uczyniły nas – niezależnie od wieku – pokoleniem Jana Pawła II.

Jesteśmy przekonani, że włączenie św. Jana Pawła II do szlachetnego grona doktorów Kościoła będzie wielkim darem dla wierzących, a dla wszystkich zobowiązaniem do odkrywania prawdy zawartej w Jego dziedzictwie.

List już podpisali:

o. prof. Jacek Salij OP
ks. prof. Marek Starowieyski
ks. prof. Jan Sochoń
ks. prof. UKSW Jacek Grzybowski
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Źródła: episkopat.pl, ekai.pl

tt ads