W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do zapoznania się.

Czy służbę przy ołtarzu mogą pełnić ministranci poniżej 18. roku życia?

Tak. Należy zachować przy tym wszystkie aktualne zasady bezpieczeństwa np. od 16 kwietnia obowiązek zakrycia ust i nosa czy obowiązek poruszania się pod opieka osób dorosłych dla osób poniżej 13. roku życia.

Dokument: informacje z 16 kwietnia

Do kiedy jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej?

Dyspensa obowiązuje do odwołania. Polecamy transmisje Mszy Świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wykaz liturgii, które można obejrzeć lub wysłuchać znajduje się tutaj. Plan transmisji liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego z udziałem biskupów można odnaleźć tutaj.

Dokument: Komunikat z 21 marca

Czy I Komunie Święte odbędą się w planowanych wcześniej terminach?

Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych. Proboszczowie w swoich parafiach w uzgodnieniu z rodzicami będą decydować o terminie uroczystości.

Dokument: Komunikat z 24 marca

Czy będzie poświęcenie palm w Niedziele Palmową?

W związku z epidemią obrzęd pokropienia palm wodą pobłogosławioną nie
odbędzie się.

Dokument: Normy liturgiczne z 27 marca

Jak w tym czasie mogę skorzystać ze spowiedzi?

W każdej parafii za umożliwienie skorzystania z sakramentu pojednania odpowiada proboszcz. Biskup Romuald Kamiński w komunikacie przypominał, że:

Należy unikać wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, a szczególnie:
a. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego,
b. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (telefon, komunikator internetowy itp.)
c. Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

A także:

Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.
UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Obecne (od 16 kwietnia) normy dopuszczają zwolnienie duchownych z obowiązku zakrycia ust i nosa podczas sprawowania czynności liturgicznych. Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i kapłanów, zalecamy jednak, żeby podczas spowiedzi księża używali zakrycia ust i nosa.

Dokument: Komunikat z 21 marca24 marca oraz informacje z 16 kwietnia

Co zrobić jeśli w mojej parafii Triduum Paschalne odbywa się bez udziału wiernych?

Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W niedziele i święta można skorzystać z dyspensy od obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Dokument: Komunikat z 21 marca

Jak uczestniczyć we Mszy Świętej lub modlitwie za pośrednictwem mediów?

Należy zachować godną postawę ciała, skupienie ducha na słuchaniu Ewangelii i zatroszczyć się o odpowiednie okoliczności zewnętrzne – nie wykonujemy w tym czasie innych czynności.

Dokument: Dekret z 13 marca

Czy w czasie epidemii mogą odbywać się chrzty, śluby, pogrzeby?

Mogą, przy zachowaniu stosownych ograniczeń wyznaczonych z uwagi na epidemię. Odpowiedzialnym za przestrzeganie obowiązujących norm jest proboszcz parafii lub/i ksiądz sprawujący posługę.

Dokument: Dekret z 13 marcaKomunikat z 24 marca

Czy będzie święcenie pokarmów?

W tym roku błogosławieństwo nad pokarmami wielkanocnymi nie odbędzie się w kościołach. Zachęcamy do dokonania błogosławieństwa w domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

Dokument: Normy liturgiczne z 27 marca

Jak kontaktować się z Kurią i księżmi?

Od 18 marca Kuria pozostaje zamknięta. Pracownicy Kurii są dostępni drogą telefoniczną lub mailową, dane można sprawdzić w zakładce: KancelariaWydziały. Osoby świeckie prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z Księżmi Proboszczami Parafii miejsca zamieszkania.

Dokument: Komunikat z 18 marca

Czy cmentarze są otwarte?

Zarząd Cmentarz Bródzieńskiego zdecydował o zamknięciu cmentarza w dniach 3–11 kwietnia zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Decyzje dotyczące cmentarzy parafialnych podejmują proboszczowie, uwzględniając obowiązujące obostrzenia i zasady bezpieczeństwa.

Dokument: Komunikat Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego (3 kwietnia)

Ogłoszenia i dokumenty wydane w związku z sytuacją epidemiczną znajdują się w kolejności chronologicznej w zakładce Komunikaty.

tt ads