16 października parafia św. Jadwigi Śląskiej na Żeraniu rozpoczęła obchody 100-lecia istnienia. Mszy Świętej inaugurującej świętowanie przewodniczył bp Romuald Kamiński.

Ordynariusz Warszawsko-Praski przypomniał, że każdy człowiek swoim życiem dodaje do skarbca wspólnoty Kościoła jakieś dobro, o ile tylko współpracuje z Bożą Łaską:

Dzisiaj wspólnota otrzymała na ten dzień klucze do wielkiego skarbca Kościoła, w którym są zgromadzone dobra duchowe wysłużone przez Pana Jezusa, Matkę Najświętszą, świętych, ale także i przez nas, bo pamiętajmy, że cokolwiek na ziemi czynimy dobrego, a wszystko to jest dobre jeśli nasza kondycja duchowa na ten moment jest dobra, tzn. żyjemy w łasce uświęcającej, w zjednoczeniu z Panem Jezusem to wtedy to, co czynimy ma wartość zasługującą.

Bp Romuald Kamiński odniósł się także do Ewangelii o błogosławieństwach, zwracając się do młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania:

Pan Jezus chciał, aby doskonałości moralne, którymi są ewangeliczne błogosławieństwa, utkały wnętrze każdego ze słuchaczy, żeby w tym wnętrzu ludzkim była miłość, miłosierdzie, pokój, pragnienie dobrych relacji z drugim człowiekiem i pragnienie takiego postępowania, aby zawsze było możliwe przebaczenie.

Cała homilia:

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI

 

Parafia św. Jadwigi Śląskiej w początkach swego istnienia funkcjonowała jako drewniany kościółek-barak. Erygowana została 22 października 1921 r. przez kard. Aleksandra Kakowskiego. 19 września 1971 roku, w 50. rocznicę powstania parafii, kard Stefan Wyszyński poświęcił nowy kościół, który służy wiernym do dziś.

Z kościołem związany jest czas tworzenia się „Solidarności”. 21 września 1981 roku został w tym kościele poświęcony przez ks. Jerzego Popiełuszkę sztandar “Solidarności” FSO Warszawa. W czasie stanu wojennego – w grudniu 1981 roku, powstał tu jeden z punktów utworzonego na Pradze Północ Prymasowskiego Komitetu Pomocy Uwięzionym. W lipcu, po amnestii, zmienił on nazwę na “Prymasowski Komitet Charytatywno – Społeczny”.

Obecnie parafia św. Jadwigi Śląskiej jest parafią werbistowską. Księża Werbiści rozpoczęli w niej posługę w 2017 roku.

Parafia liczy ok. 4 tysięcy wiernych. Wyróżnia się żywym duszpasterstwem dla grup obcokrajowców. Co tydzień odprawiane są Msze Święte dla Wietnamczyków oraz Msze Święte po hiszpańsku. Raz w miesiącu odbywają się Msze Święte dla Chińczyków i w miarę potrzeb Msze po angielsku.

Więcej informacji o parafii można znaleźć na stronie www.parafiajadwigi.waw.pl.

tt ads