8 stycznia w auli kurialnej odbyło się świąteczne spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin z ordynariuszem warszawsko-praskim. Wzięli w nim udział doradcy życia rodzinnego oraz pary małżeńskich formatorów, którzy prowadzą parafialne ośrodki formacji rodziny.

Miłość Boga jest uprzedzająca. Mimo że tyle otrzymaliśmy, to jednak sygnał tej miłości wypływa od Boga. I my dopiero jakby w drugim rzucie jesteśmy sprowokowani do tego, że odpowiadamy lub nie odpowiadamy. Ale co to dla nas w praktyce oznacza? – mówił  bp Romuald Kamiński w homilii podczas Mszy Świętej.

Nawiązując do Cudu nad Wisłą, biskup zaznaczył, że powinniśmy się przez 100 lat wstydzić, że tak wypychaliśmy Matkę Bożą z całego tego pejzażu wielkiego zwycięstwa Bitwy Warszawskiej. Powinniśmy się wstydzić, jeśli istnieje taka potężna ilość świadectw tych biednych żołnierzy, którzy byli tutaj przygnani z dalekich stron. I to jest przedziwne! Kiedy im ciągle mówiono, że nie ma Boga, a oni doskonale rozpoznali Matkę Bożą.

 

fot. Marcin Tafejko

tt ads