Dzień przed Wigilią w auli kurialnej odbyło spotkanie opłatkowe kapłanów Diecezji Warszawsko-Praskiej z udziałem biskupa Romualda Kamińskiego i biskupa Marka Solarczyka. Tak jak każdego roku podczas uroczystości zostały ogłoszone nominacje i odznaczenia.

Decyzją biskupa Romualda Kamińskiego:

W Kapitule Kolegiackiej w Radzyminie

 • Ks. Krzysztof Ziółkowski – został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły

Przywilejem rokiety i mantoletu zostali odznaczeni:

 • Ks. Krzysztof Abramowski
 • Ks. Ryszard Dobosz
 • Ks. Wojciech Kraiński
 • Ks. Janusz Krzyżewski
 • Ks. Krzysztof Kulbat
 • Ks. Przemysław Ludwiczak
 • Ks. Marcin Łukasiewicz
 • Ks. Dariusz Marczak
 • Ks. Grzegorz Mądry
 • Ks. Grzegorz Mioduchowski
 • Ks. Tomasz Osiadacz
 • Ks. Marcin Ożóg
 • Ks. Emil Parafiniuk
 • Ks. Paweł Rogowski
 • Ks. Marek Serafin
 • Ks. Arkadiusz Świątkiewicz
 • Ks. Jacek Turek
tt ads