W przededniu Świąt Bożego Narodzenia w auli kurialnej, w mniejszym ze względu na ograniczenia epidemiczne gronie, odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem biskupów oraz przedstawicieli duchowieństwa z diecezji. Każdego roku podczas uroczystości zostają ogłoszone nominacje i odznaczenia.

W imieniu kapłanów życzenia złożył ksiądz Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego. Dziekan Dekanatu Zielonkowskiego odniósł się do doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa:

Bóg mówi nie tylko na kartach Pisma Świętego. Mówi się także o teologii wydarzeń – Bóg mówi przez wydarzenia. Pandemia jest wydarzeniem, przez które Bóg chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Tak myślę, że ten konflikt, który istnieje między kontemplacją a aktywnością, w historii Kościoła i w naszym życiu różnie był akcentowany. Teraz kiedy ta nasza aktywność nieco zmalała, to mam takie wrażenie jakby Pan Bóg chciał zaakcentować wezwanie do kontemplacji, refleksji osobistej, przemyśleń, modlitwy, do budzenia w nas autentycznego życia wewnętrznego, z którego powinno wynikać w nas wszelkie zaangażowanie duszpasterskie.

O potrzebie skupienia się na sprawach duchowych mówił także biskup diecezjalny Romuald Kamiński:

Niedawno usłyszałem taką refleksję będąc w jednej z parafii podwarszawskich – jest takie pragnienie, żebyśmy mogli docelowo zorganizować w każdej parafii, a przynajmniej w tych, które posiadają taką możliwość, stałą adorację Najświętszego Sakramentu. Widać, że jest takie pragnienie zrobienia zasadniczego kroku w kierunku budowy prawdziwie mocnej wspólnoty diecezjalnej. Proszę was wszystkich, to też jest forma życzeń, żeby to się urzeczywistniło w naszej diecezji.

Do tradycji należy, że na kapłańskim spotkaniu opłatkowym Biskup Diecezjalny wręcza nominacje i odznaczenia.

Choć tegoroczny opłatek nie mógł się odbyć w dotychczasowej formie, biskup Romuald Kamiński mianował:

 • ks. bp. Jacka Grzybowskiego – dziekanem Kapituły Konkatedralnej
 • ks. dr. Pawła Cieślika – Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim oraz dyrektorem Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego „Arka” (z zachowaniem dotychczasowych funkcji i obowiązków)
 • ks. dr. Macieja Radzikowskiego – dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
 • ks. Jana Andrzejewskiego – prałatem Kapituły Katedralnej
 • ks. Andrzeja Kopczyńskiego – prałatem Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie
 • ks. Władysława Szymańskiego – prałatem Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie
 • ks. Sławomira Żarskiego – kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej
 • ks. Piotra Stępniewskiego – kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej
 • ks. Krzysztofa Czyżyka – kanonikiem gremialnym Kapituły Konkatedralnej
 • ks. Jacka Dębskiego – kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej
 • ks. Marka Kasprzaka – kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie
 • ks. Ryszarda Ladzińskiego – kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie
 • ks. dr. Marka Sędka – kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie
 • ks. Grzegorza Chojnickiego – kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Odznaczył przywilejem rokiety i mantoletu:

 • ks. Piotra Główkę
 • ks. Jana Gołembiewskiego
 • ks. Marka Kozłowskiego
 • ks. Fabiana Powałę
 • ks. Janusza Ryglewicza.

Ponadto:

 • ks. kan. Witold Gajda odebrał nominację na dziekana Dekanatu Wołomińskiego
 • ks. prał. Andrzej Kopczyński odebrał nominację na dziekana Dekanatu Zielonkowskiego na kolejną kadencję
 • ośrodek duszpasterski św. Józefa w Choszczówce Stojeckiej został podniesiony do rangi parafii.
tt ads