Ośmiu kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło z rąk biskupa Jacka Grzybowskiego święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w sobotę przed południem, 22 maja, w parafii św. Jana Kantego w Legionowie.

W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej mówił o służebnej roli Kościoła.

Dzisiaj może szczególnie, kiedy na naszych oczach zmienia się widzenie Kościoła, ale także działanie Kościoła, służebność powinna szczególnie nam przyświecać, szczególnie być dla nas ważna. Ostatecznie bowiem, nie tylko w deklaracjach, ale i prawym sercem, ci, którzy wybierają to powołanie i idą tą drogą, pragną służyć. Kościół władczy, Kościół mocny musi zostać dzisiaj zastąpiony Kościołem służebnym, ubogim i pokornym. Inaczej nie będziemy umieli właściwie uzasadnić naszej obecności w świecie. Niech zatem posługa diakońska, której za chwilę Kościół udzieli ośmiu mężczyznom będzie przykładem i światłem dla obecnej wspólnoty Kościoła diecezji warszawsko-praskiej. Po to przychodzimy, aby służyć, być pomocni, być jeden wobec drugiego. Jak pięknie powie w innym miejscu św. Pawła – aby nosić brzemiona, jeden drugiego i wzajemnie sobie pomagać.

– Do takiej służby wzywa nas Pan Jezus – dodał bp Jacek Grzybowski.

Ostateczną podstawą tak rozumianej służby nie jest tylko organizacja, nie jest tylko pewien spryt działania, ale tak naprawdę podstawą tego jest to, o czym mówi Ewangelia wg św. Jana, a o czym powinni pamiętać za chwilę ustanowieni diakoni, kapłani, biskupi, kardynałowie. To ja was wybrałem – mówi Jezus – to ja was poprosiłem, wezwałem. Jeśli czynicie jakąkolwiek pracę we wspólnocie Kościoła, to dla mnie. I wtedy będziecie owocni – mówi Jezus – wtedy dam wam siłę, dam wam łaskę, ponieważ jesteście nie tyle moimi sługami, ja się wami nie wysługuję – mówi Jezus – jesteście moimi przyjaciółmi. Ja Was wybrałem jako przyjaciół byście służyli.

Diakonat pokazuje nam to w sposób szczególny. Weźmy sobie zatem do serca wszystkie obrzędy, które za chwilkę będą miały miejsce i cały etos, który płynie ze święceń diakonatu: służebność, pokora, otwartość, braterstwo i miłość.

Diakoni będą mogli udzielać Komunii Świętej i sakramentu Chrztu Świętego oraz asystować przy zawieraniu małżeństwa, przewodniczyć liturgii pogrzebu czy głosić kazania. Przez najbliższy rok odbędą praktyki w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Retransmisja:

Święcenia diakonatu przyjęli:

  1. kl. Radosław Chilimoniuk
  2. kl. Mateusz Kania
  3. kl. Mariusz Kowalski
  4. kl. Przemysław Misior
  5. kl. Mateusz Proczek
  6. kl. Kazimierz Siewko
  7. kl. Paweł Szmytkowski
  8. kl. Sławomir Żero

ZDJĘCIA

tt ads