– Zadbajcie o to, aby było wiele modlitwy jeden za drugiego, prawdziwie braterskiego zainteresowania konfratrem, spotkań modlitewnych – w gronie kapłańskim i z biskupem. W parafiach gdzie przyjdzie wam posługiwać postarajcie się przyczyniać do stworzenia warunków rodzinnych. Niech znajdzie się czas dla posiłku i spotkania przy wspólnym stole. Kapłan o mocnej wierze i pokoju serca, łagodnym obliczu i wyrozumiały, gotowy towarzyszyć ludziom w ich drodze do nieba i stale dostępny, wspomagający i dający innym sposobność do służby w Kościele jest dzisiaj najbardziej potrzebny – mówił dziś podczas uroczystości święceń kapłańskich biskup Romuald Kamiński.

Dziś, w sobotę 6 czerwca o godzinie 10.00, siedmiu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Uroczystość odbyła się w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

Święcenia prezbiteratu przyjęli:

ks. Dominik Brzeziński – „mam 31 lat. Pochodzę z parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej. W seminarium zaś obroniłem pracę opisującą działania charytatywne diecezji Warszawsko – Praskiej i z tym też są związane moje zainteresowania.”

ks. Olgierd Filipowicz – „mam 28 lat. Pochodzę z parafii Świętego Ducha w Łowiczu, wyrosłem z przyparafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Lubię grać w koszykówkę i rysować. Spotkałem wielu wspaniałych księży, dzięki którym dojrzewało moje powołanie.”

ks. Marek Miziołek – „mam 29 lat. Pochodzę z parafii św. Patryka na Pradze-Południe. Od wielu lat jestem związany z Ruchem Światło-Życie. Lubię słuchać muzykę o wysokiej wartości artystycznej, grać na gitarze i śpiewać. Jestem magistrem teologii pastoralnej.”

ks. Mateusz Osica – „mam 26 lat. Pochodzę z parafii Świętej Trójcy w Kołbieli. Od najmłodszych lat byłem ministrantem i lektorem, dzięki czemu poznałem nasze diecezjalne seminarium. Wielką rolę w moim życiu odegrał Ruch Światło-Życie, dzięki któremu poznałem mnóstwo niesamowitych ludzi i kapłanów. Jestem magistrem teologii ze specjalnością z liturgiki.”

ks. Kamil Rożnowski – „mam 34 lata. Pochodzę z parafii św. Marii Magdaleny na warszawskim Bródnie. Nigdy nie byłem związany z żadnym ruchem kościelnym i nie byłem ministrantem. Przed seminarium studiowałem slawistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Mam bardzo dużo zainteresowań: jestem organistą, uwielbiam podróżować. Poza tym interesuje mnie teologia, filozofia, genealogia, transport publiczny, literatura faktu i wiele wiele innych dziedzin pomagających w poznawaniu Boga, świata i człowieka.”

ks. Adrian Mateusz Sabała – „mam 25 lat. Pochodzę z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku- Śródborowie. Od wielu lat jestem związany z Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz z młodzieżową grupą prowadzoną przez siostry Benedyktynki Misjonarki. Interesuję się kolejnictwem, jestem pasjonatem liturgii i właśnie z tej dziedziny pisałem pracę magisterską.”

ks. Michał Stachera – „mam 25 lat. Pochodzę z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy. W tej parafii byłem ministrantem, lektorem i ceremoniarzem, byłem również przez 2 lata związany z miejscową wspólnotą oazową. Do seminarium poszedłem od razu po maturze, mimo tego, że na początku chciałem być ratownikiem medycznym. Jestem magistrem teologii ze specjalnością z liturgiki.”

Fot. Jan Sędek

tt ads