W ramach rozpoczynającego się niebawem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne poświęcone kultowi świętych. Swoje referaty wygłosili ks. dr Doroteusz Sawicki z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP,  prof. dr hab. Jerzy Sojka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. dr Krzysztof Filipowicz z Kościoła katolickiego oraz ks. dr Daniel Manes z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Centralną częścią spotkania były nieszpory sprawowane pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.

Details