– W wymiarze codziennej pracy duszpasterskiej mogę mówić o dużej satysfakcji. Wiele wspólnot w naszej diecezji, np. Domowy Kościół czy ruch Ekip Notre-Dame, rozwija się bardzo dynamicznie, zarówno w zakresie podejmowanych aktywności, jak i w liczbie zaangażowanych członków – powiedział podsumowując ubiegły rok Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Details

23 grudnia biskup Romuald Kamiński podzielił się opłatkiem z przedstawicielami mediów diecezji warszawsko-praskiej – Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i Salve Net. Ordynariusz życzył wszystkim dziennikarzom umocnienia w przeżywaniu tajemnicy przyjścia na świat Jezusa.

fot. Marcin Tafejko

Warszawa, Boże Narodzenie 2019 r.

Wielebni Duszpasterze,

Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,

Umiłowani Diecezjanie, Drodzy Goście,

Wielką radość niesie nam kolejne przeżywanie pamiątki narodzin w ludzkim ciele Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przychodzi do rodzaju ludzkiego dla naszego zbawienia. Mieliśmy wiele okazji w poprzedzających tygodniach, aby się do radosnego świętowania duchowo przygotować. Godne świętowanie pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela, jak i innych tajemnic związanych z dziejami zbawienia przybliża nas do Boga, źródła miłości, ubogaca nas i przemienia. Sprawia także, że stajemy się bardziej bliscy sobie.

Zanim wypowiem moje życzenia pragnę najpierw Wam wszystkim najmilsi podziękować za wszelkie dobro, które każdy z Was czyni dla drugiego człowieka. To właśnie codzienna troska o każdy okruch dobra i miłości – by zostały podjęte, by ich nie zaniechano – sprawia, że wszyscy z nadzieją spoglądamy w przyszłość.

Czas radosnego świętowania budzi w nas pragnienie stawania się lepszym i dzielenia się tym co dobre, piękne, szlachetne, słowem – tym co Boże – z innymi. Taki jest sens każdych dobrych życzeń, aby z tego, co dobre w moim sercu przesłać innemu. Dziecię Jezus w swoim przyjściu do ludzi przynosi dar jednania z Ojcem, pragnie odrodzić w nas miłość, będącą fundamentem naszej drogi życiowej, uczy nas pokory i całkowitego zaufania Bogu.

Bardzo serdecznie proszę Nowonarodzonego Zbawiciela, aby tymi wielkimi darami ubogacił całą naszą Wspólnotę diecezjalną i drogich nam Gości. Szczególnie powierzam Jezusowi wszystkie wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które są na podobieństwo Świętej Rodziny z Betlejem. Jakże wielkim zaufaniem Bożym i zadaniami została obdarzona każda wspólnota rodzinna, stąd wszyscy wypraszajmy im obfitość błogosławieństwa Bożego. Wyjątkowymi adresatami naszej świątecznej życzliwości niech będą najmłodsi. Ochrońmy ich dziecięcą delikatność i kruchość przed agresywnością codziennych wydarzeń. Miejmy dla nich więcej czasu i miłości.

Kierując do Was, Czcigodni, te życzenia proszę Nowonarodzonego, aby obdarzył nas wszystkich łaską żywej wiary i owocnego wypełniania powołania.

W jedności serc prośmy Zbawiciela: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. – A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

Biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej jubileuszowej z okazji powstania 80-lecia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce. Po Eucharystii odbył się koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Canticum Gratiorum działającego przy Świątyni Opatrzności w Warszawie.

Details