Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński mianował nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rektorem został ks. dr Tomasz Sztajerwald, prefektem ksiądz Konrad Biskup, prefektem-moderatorem roku propedeutycznego ksiądz Dariusz Rosłon. Jednocześnie biskup Romuald Kamiński dziękował za lata gorliwej pracy poprzednim władzom: rektorowi – ks. prof. Krzysztofowi Warchałowskiemu oraz wicerektorowi – ks. Sławomirowi Kielczykowi.

Details