Zakończyła się nowenna w intencji chorych, pracowników służby zdrowia oraz ich bliskich.

Trwająca dziewięć kolejnych śród akcja modlitewna pod nazwą ‘Terapia duchowa’ została zwieńczona w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku. Biskup Jacek Grzybowski, który przewodniczył Eucharystii powiedział, że Chrystus, jako najwyższy arcykapłan zawarł nowe przymierze poprzez dzieło odkupienia:

Chrystus, ponieważ jest Bogiem, jest kapłanem doskonałym. Dzięki swej ofierze na krzyżu dokonał zadośćuczynienia, odkupienia, ubłagania i ekspiacji. Jest kapłanem, którym stał się w wydarzeniu wcielenia, tak pisze autor listu do hebrajczyków. Stał się człowiekiem i przez to wszedł w funkcje arcykapłańską. Zdobył to wszystko co prawo Starego Testamentu wymagało od kapłana. Ale przekroczył stare prawo, otwierając drogę ku nowemu przymierzu.

Odwołując się do ewangelicznej przypowieści “o siewcy” duchowny dodał, że zrozumienie ofiary Jezusa pozwala wzrastać Słowu Bożemu w nas.

Musimy pamiętać, że to Słowo jest w nas zasiane, aby zapuściło korzenie, aby w nas wzrastało. Dokona się to, kiedy naprawdę zrozumiemy, co dzieje się w tajemnicy Eucharystii, w tajemnicy wspólnoty Kościoła. Dokona się to umocnienie nas, kiedy zrozumiemy, na czym polega jedyna, prawdziwa, doskonała ofiara Chrystusa. Na czym polega jego jedyne i niepowtarzalne kapłaństwo.

Pełna homilia:

RETRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ

ZDJĘCIA

 

Msze Święte nowennowe zostały odprawione:

  1. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Nobla na Saskiej Kępie
  2. w kaplicy Stadionu Narodowego w Warszawie przy Szpitalu Tymczasowym
  3. w kaplicy Szpitala Bródnowskiego
  4. w parafii św. Rity z Cascii w Warszawie
  5. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej 
  6. w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach 
  7. w kaplicy domu sióstr Elżbietanek w Otwocku 
  8. w kaplicy przy Szpitalu w Mińsku Mazowieckim
  9. w parafii św. Michała Archanioła w Warszawie-Grodzisku
tt ads