Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. W tym dniu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży obchodzi swoje święto patronalne.

W wigilię uroczystości Biskup Marek Solarczyk sprawował Mszę Świętą, modląc się w intencji młodzieży zrzeszonej w KSM. Podczas Eucharystii 6 kandydatów złożyło przyrzeczenia członkowskie.

W homilii Biskup pomocniczy nawiązał do Światowych Dni Młodzieży. Przypomniał, że właśnie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wyruszą w drogę z Panamy do Lizbony Symbole ŚDM, które młodym przekazał św. Jan Paweł II:

Jutro w Watykanie w Bazylice św. Piotra będą przekazywane Znaki Światowych Dni Młodzieży. Miały być przekazane już w Niedzielę Palmową, znowu konsekwencja epidemii. Ale dziś znowu rozważamy to, co dokonało się w Panamie w 2019 roku i patrzymy z nadzieją na to, co już się dokonuje i będzie dokonywać do czasu spotkania w Lizbonie w 2023 roku.

Odwołując się do tematów ostatnich Światowych Dni Młodzieży Biskup Solarczyk wskazał na ich znaczeniową bliskość z hasłem gotów, które przyświeca każdemu członkowi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

W tych hasłach i tematach, które mieliśmy okazję przeżyć w drodze do Panamy i w Panamie i tych, które prowadzą do Lizbony, jest ukazana pewna wrażliwość członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dziś po wielokroć usłyszymy również słowo gotów. Czyż nie jest biblijnym, niesamowicie ważnym duchowo, znakiem i obrazem, wpisanym również w to słowo, i  gotowość i otwartość człowieka, by pójść za Bogiem.

To co przywoływała Panama za słowem Maryi „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. To jest motyw, który chcemy przywołać, dziękując za młodych, którzy niosą tę wrażliwość.

Pełna homilia:

Retransmisja Mszy Świętej:

 

Zdjęcia z uroczystości

tt ads