W Wielkanocny Poranek biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Biskup Marek Solarczyk sprawował Eucharystię w Konkatedrze na Kamionku.

W tym osobliwym czasie, kiedy wszystkie nasze plany życiowe zostały zakwestionowane cały świat musi dokonać poważnej refleksji, aby odnaleźć właściwe drogi codziennego życia, współistnienia z innymi narodami, uszanowania praw ludzi nieraz bardzo biednych z którymi do tej pory nikt się nie liczył. Mówimy o potrzebie nawrócenia i jeśli można użyć takiego sformułowania to o zasięgu globalnym. Często dzisiaj można usłyszeć to powiedzenie: „Po ustaniu pandemii świat nie będzie już taki sam”. Mówiąc to, czy słuchają myślimy, że jeśli chodzi o zmianę, to wyobrażamy sobie, że na lepsze – mówił podczas homilii Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej zaapelował o zaufanie Bogu:

Chrześcijanie wiedzą, ze Jezus jest zawsze z nami, w tym trudnym doświadczeniu także, a może szczególnie jest blisko. Tylko On mocą swojej miłości przywróci nam radość i pokój serc. Jezus przychodzi do nas, aby na nowo nam przypomnieć, że za cenę swojej śmierci ofiarował nam życie wieczne, abyśmy się nie bali tego doczesnego. On umocni nasze serca w radości, że wszystko, co w naszym życiu się dzieje, jest pod Jego Wszechmocną Kontrolą.

Liturgię transmitowały diecezjalne media Radio Warszawa i SalveNET.

 

Fot. Jan Sędek

Biskup Marek Solarczyk w Niedzielę Zmartwychwstania przewodniczył Mszy Świętej w Konkatedrze na Kamionku.

Podczas homilii Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej nawiązał do stulecia Bitwy Warszawskiej, które będziemy przeżywać w sierpniu tego roku:

W 1999 roku Jan Paweł II powiedział, że na naszą diecezję została położona troska o zachowanie dziedzictwa Cudu nad Wisłą. Może potrzeba było stu lat, żebyśmy patrzyli na tę Bitwę z perspektywy historii, która była wymazywana. A może przez ten rok, kwarantannę, Wielki Post i Wielkanoc te słowa Papieża oznaczają to, abyśmy byli świadkami cudu zmartwychwstania w życiu każdego z nas? Cudu poprzez życie wiary, życie łaski, a skoro w życiu naszym, to także życiu naszych rodzin, parafii, naszej diecezji, naszej wspólnoty kapłańskiej, wspólnot konsekrowanych. Módlmy się, żebyśmy byli świadkami takiego cudu, który będzie darem Boga, przyjętym i rozwiniętym przez człowieka, który się wyrazi się w stwierdzeniu z dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana – „Ujrzał i uwierzył”. Boże, pozwól nam zobaczyć, doświadczyć, spotkać i umocnij naszą wiarę.

Mszę Świętą transmitowało Radio Warszawa. Homilia biskupa Marka Solarczyka:

Liturgię Wigilii Paschalnej biskup Romuald Kamiński sprawował w Katedrze Warszawsko-Praskiej, biskup Marek Solarczyk w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłośnie. Retransmisję z Katedry można obejrzeć na kanale SalveNET. Zapis liturgii z parafii NSPJ na kanale parafialnym.

Fot. Kamil Wardak

tt ads