Biskup Romuald Kamiński mianował delegata ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Jest to realizacja postanowień wydanego przez papieża Franciszka 16 lipca 2021 r. Motu proprio Traditionis custodes, w którym Ojciec Święty zobowiązał biskupów diecezjalnych do uregulowania kwestii tzw. Mszy trydenckich w swoich diecezjach.

Delegatem biskupa warszawsko-praskiego, który będzie odpowiedzialny za celebracje i duszpasterską opiekę nad wiernymi został mianowany ks. Jakub Korczak. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jest wykładowcą języka łacińskiego i greckiego w seminarium duchownym naszej diecezji i w seminarium diecezji siedleckiej. W swoim dorobku naukowym ma przekład z języka łacińskiego Komentarza do Ewangelii według św. Mateusza autorstwa św. Hieronima, trzy tomy kazań św. Wawrzyńca z Brindisi, tłumaczył teksty św. Bedy Czcigodnego, św Augustyna i św. Roberta. Bellarmina.

Pasterz diecezji warszawsko-praskiej ustanowił także miejsca, gdzie będzie można celebrować Mszę św. według Mszału św. Jana XXIII. Będą to: kaplica przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie (ul. Kurkowa), kaplica Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku (ul. Żeromskiego) oraz kaplica przy parafii w Wielgolesie koło Latowicza. Jeśli zaistnieją bardzo konkretne potrzeby, będzie rozważone również wskazanie innych miejsc celebracji.

Biskup Jacek Grzybowski przybliżył motywy podjęcia takiej decyzji: „Chcieliśmy, aby miejsca, gdzie sprawowana będzie liturgia w tzw. rycie trydenckim były w rejonie, gdzie dotychczas gromadzili się wierni ze środowiska tradycji. Papieski dokument określa jasno, że nie mogą być to kościoły parafialne. Musieliśmy zatem poszukać takich miejsc, które spełniłyby te warunki. Po konsultacjach i licznych rozmowach zostały wybrane właśnie te trzy miejsca: Wołomin, Otwock i Wielgolas”.

 

Udzielone zostały również pozwolenia na sprawowanie Mszy św. według Mszału z 1962 r. Wcześniej – zgodnie z Traditionis custodes – na ręce biskupa diecezjalnego zostały złożone stosowne prośby. Zgody otrzymało ośmiu kapłanów. Wśród nich jest ks. prał. Mirosław Mikulski, który w 2009 r. rozpoczął odprawianie Mszy św. trydenckich w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Oprócz niego dotychczas pozwolenia otrzymali: ks. Jakub Korczak (delegat biskupa), ks. Franciszek Gomułczak SAC, ks. Konrad Hasior, ks. Jarosław Miłkowski, ks. Tadeusz Siewko, ks. Marcin Bodziak oraz najmłodszy z nich ks. Radosław Tkaczyk, wyświęcony w 2019 r.

Biskup Romuald Kamiński podsumowując spotkanie przypomniał, że wolą papieża – wyrażoną w Traditionis custodes – jest troska o jedność Kościoła, o czym również powinni pamiętać kapłani posługujący w grupach tradycji. Ordynariusz poprosił także o modlitwę w intencji diecezji.

Kapłani, którzy celebrowali Mszę św. według Missale Romanum z 1962 r. i chcieliby dalej korzystać z tego uprawnienia, mogą zwrócić się z pisemną prośbą do biskupa warszawsko-praskiego o udzielenie zgody na te celebracje.

 

ZDJĘCIA

tt ads