– Życzę każdemu z nas, abyśmy w tym roku, ale i zawsze byli ludźmi potrafiącymi wspólnotę władysławiaków chronić, wspierać. Byśmy potrafili dzielić się tym, co będzie dawało życie, umocnienie. Byśmy pomagali innym odkrywać prawdę, że Bóg żyje. Żyje we mnie i dla mnie. Niech ten rok będzie bogaty w piękne doświadczenia – mówił bp Marek Solarczyk podczas porannej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Jako katecheta w L.O. Władysława IV biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej ze szczególnym słowem zwrócił się podczas kazania do swoich uczniów.

 
 
tt ads