Rozgłośnia radiowa diecezji warszawsko-praskiej, Radio Warszawa, rozwija się dzięki darowiznom jej Słuchaczy i Przyjaciół dokonywanym przez cały rok, ale i dzięki odpisom 1% podatku, dokonywanym przy rozliczeniu rocznym na cele pożytku publicznego. Takie prawo ma każdy polski podatnik składający PIT, korzysta w ten sposób z możliwości zasilenia bliskich mu inicjatyw społecznych, bez obciążania budżetu domowego.

Zbieranie 1% na rzecz Radia Warszawa, podobnie jak w ubiegłych latach, odbywa się za pośrednictwem Pallotyńskiej Fundacji Salvatti. By dokonać odpisu wystarczy w odpowiedniej rubryce podać nr KRS 0000309499, wskazując cel szczegółowy – „Radio Warszawa”.

Osoby rozliczające się samodzielnie mogą skorzystać z darmowego programu, dostępnego na stronie internetowej Radia Warszawa http://bit.ly/2OfJFYa. Tam też znajdą Państwo więcej informacji.

Środki uzyskane z odpisów rozgłośnia przeznaczy na zakup nowoczesnego sprzętu nadawczego i dziennikarskiego, produkcję nowych audycji i zaspokojenie innych potrzeb technicznych oraz programowych. Są to inwestycje niezbędne, by zapewnić słuchaczom wysoki poziom merytoryczny i techniczny audycji.

tt ads