Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie podjęliśmy decyzję o przeniesieniu II oraz III Sesji Plenarnej Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej na późniejsze terminy. W związku z tym zmianie ulega także data zakończenia Synodu.

Na dzień dzisiejszy zamknięcie Synodu Młodych Diecezji Warszawsko-Praskiej planowane jest w dniu 18 września 2021 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki.

Prace Synodalne w czasie obostrzeń dotyczących możliwości spotkań będą prowadzone w formie on-line.

Sekretariat Synodu poinformuje również o zmianach dotyczących Sesji Synodalnych i związanych z nim zadaniach, gdy tylko pozwolą na to przepisy państwowe.

 

+ Marek Solarczyk
Biskup Pomocniczy
Wikariusz Generalny

tt ads