Logotyp poziomy Diecezji Warszawsko-Praskiej
Wersja pozioma podstawowa (png pdf)

Wersja monochromatyczna (pngpdf)

Wersja pozioma achromatyczna (pngpdf)

Wersja pozioma achromatyczna w kontrze (pngpdf)

Wersja pozioma achromatyczna na czerwonym tle (pngpdf)

Logotyp pionowy Diecezji Warszawsko-Praskiej
Wersja pionowa podstawowa (pngpdf)

Wersja pionowa  monochromatyczna (pngpdf)

Wersja pionowa achromatyczna (pngpdf)

Wersja pionowa achromatyczna w kontrze (pngpdf)

Wersja pionowa achromatyczna na czerwonym tle (pngpdf)

Herby biskupów
Herb biskupa Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego (pngpdf)


Herb biskupa Marka Solarczyka – Biskupa Pomocniczego Warszawsko-Praskiego (pngpdf)

Herb biskupa Jacka Grzybowskiego – Biskupa Pomocniczego Warszawsko-Praskiego (pngpdf)

Herb biskupa Kazimierza Romaniuka – Biskupa Seniora Warszawsko-Praskiego  (pngpdf)

Herb arcybiskupa Henryka F. Hosera SAC – Biskupa Seniora Warszawsko-Praskiego  (pngpdf)

Patronaty biskupów
Patronat honorowy Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego (pngpdf)

Patronat honorowy Marka Solarczyka – Biskupa Pomocniczego Warszawsko-Praskiego (pngpdf)

Patronat honorowy Jacka Grzybowskiego – Biskupa Pomocniczego Warszawsko-Praskiego (pngpdf)