Diecezja Warszawsko-Praska zachęca do wzięcia udziału w przygotowaniach, przede wszystkim o wymiarze duchowym, do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Warszawie.

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

PROGRAM DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA

W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

LISTOPAD

24 listopada 2019 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

GRUDZIEŃ

8 grudnia 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga; aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

STYCZEŃ

6 stycznia 2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego


Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

LUTY

2 lutego 2020 – Uroczystość Ofiarowania Pańskiego


Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MARZEC

1 marca 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu


Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!


KWIECIEŃ

19 kwietnia 2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego


Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MAJ

3 maja 2020 – Uroczystość NMP Królowej Polski


Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

 

7 czerwca 2020 – Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, 24 marca 2020

Wielebni Duszpasterze
Czcigodni Diecezjanie!

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka zapraszam do modlitwy w duchowej łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem jutro 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.

Proszę Kapłanów o zmówienie o tej porze modlitw „Ojcze Nasz” i „Anioł Pański” w każdej świątyni naszej Diecezji w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Niech naszej modlitwie towarzyszy uroczyste bicie dzwonów kościelnych. Zachęcam wszystkich Wiernych do przyłączenia się do tej inicjatywy w Waszych domach. Na prośbę kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) polecamy tego dnia odmówić również załączoną poniżej modlitwę.

Z modlitwą i błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

W Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wzięli w nim udział bp Romuald Kamiński, bp Marek Solarczyk, ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Details

25 stycznia w kaplicy kurialnej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Mszy Świętej inaugurującej spotkanie przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

– Bardzo miło, że możemy spotkać się po raz kolejny na spotkaniu opłatkowym, które jednoczy nas wszystkich, nie tylko w wymiarze naszej codziennej posługi, bo pomaganie osobom potrzebującym ma również aspekt duchowy i formacyjny – zaznaczył ks.Kamil Jerzy Chojnacki, dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

– Sprawy nawracania, porządkowania, wprowadzania Boga w każdą cząstkę naszego życia to jest praca bez granic, ale jakże ważna. Idźcie i naprawiajcie świat – zaapelował w homilii ordynariusz warszawsko-praski.

Po Mszy Świętej biskup Kamiński, ks.Kamil Chojnacki oraz wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem.

 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w ramach Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Zainaugurowano ponowną peregrynację Ikony Świętej Rodziny w naszej diecezji. Po Eucharystii odbyło się spotkanie opłatkowe.

 

fot. Marcin Tafejko