Biskup Romuald Kamiński mianował delegata ws. stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Jest to realizacja postanowień wydanego przez papieża Franciszka 16 lipca 2021 r. Motu proprio Traditionis custodes, w którym Ojciec Święty zobowiązał biskupów diecezjalnych do uregulowania kwestii tzw. Mszy trydenckich w swoich diecezjach.

Delegatem biskupa warszawsko-praskiego, który będzie odpowiedzialny za celebracje i duszpasterską opiekę nad wiernymi został mianowany ks. Jakub Korczak. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jest wykładowcą języka łacińskiego i greckiego w seminarium duchownym naszej diecezji i w seminarium diecezji siedleckiej. W swoim dorobku naukowym ma przekład z języka łacińskiego Komentarza do Ewangelii według św. Mateusza autorstwa św. Hieronima, trzy tomy kazań św. Wawrzyńca z Brindisi, tłumaczył teksty św. Bedy Czcigodnego, św Augustyna i św. Roberta. Bellarmina.

Pasterz diecezji warszawsko-praskiej ustanowił także miejsca, gdzie będzie można celebrować Mszę św. według Mszału św. Jana XXIII. Będą to: kaplica przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie (ul. Kurkowa), kaplica Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku (ul. Żeromskiego) oraz kaplica przy parafii w Wielgolesie koło Latowicza. Jeśli zaistnieją bardzo konkretne potrzeby, będzie rozważone również wskazanie innych miejsc celebracji.

Biskup Jacek Grzybowski przybliżył motywy podjęcia takiej decyzji: „Chcieliśmy, aby miejsca, gdzie sprawowana będzie liturgia w tzw. rycie trydenckim były w rejonie, gdzie dotychczas gromadzili się wierni ze środowiska tradycji. Papieski dokument określa jasno, że nie mogą być to kościoły parafialne. Musieliśmy zatem poszukać takich miejsc, które spełniłyby te warunki. Po konsultacjach i licznych rozmowach zostały wybrane właśnie te trzy miejsca: Wołomin, Otwock i Wielgolas”.

 

Udzielone zostały również pozwolenia na sprawowanie Mszy św. według Mszału z 1962 r. Wcześniej – zgodnie z Traditionis custodes – na ręce biskupa diecezjalnego zostały złożone stosowne prośby. Zgody otrzymało ośmiu kapłanów. Wśród nich jest ks. prał. Mirosław Mikulski, który w 2009 r. rozpoczął odprawianie Mszy św. trydenckich w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie. Oprócz niego dotychczas pozwolenia otrzymali: ks. Jakub Korczak (delegat biskupa), ks. Franciszek Gomułczak SAC, ks. Konrad Hasior, ks. Jarosław Miłkowski, ks. Tadeusz Siewko, ks. Marcin Bodziak oraz najmłodszy z nich ks. Radosław Tkaczyk, wyświęcony w 2019 r.

Biskup Romuald Kamiński podsumowując spotkanie przypomniał, że wolą papieża – wyrażoną w Traditionis custodes – jest troska o jedność Kościoła, o czym również powinni pamiętać kapłani posługujący w grupach tradycji. Ordynariusz poprosił także o modlitwę w intencji diecezji.

Kapłani, którzy celebrowali Mszę św. według Missale Romanum z 1962 r. i chcieliby dalej korzystać z tego uprawnienia, mogą zwrócić się z pisemną prośbą do biskupa warszawsko-praskiego o udzielenie zgody na te celebracje.

 

ZDJĘCIA

Wielebni Księża Proboszczowie,

Liturgiczne wspomnienie św. Jana Marii Vianneya od dziesiątków lat przeżywane jest przez Was i Waszych parafian jako dzień szczególnej modlitwy w intencji Proboszczów – pasterzy, którym powierzona została ta szczególna troska o wspólnoty parafialne.

Duszpasterstwo, życie duchowe poszczególnych wiernych i wielkie dzieło administracyjne każdej wspólnoty czerpie inspirację z Waszych kapłańskich serc, realizując się pod waszym okiem i Waszymi dłońmi.

Wraz z Biskupem Jackiem i wszystkimi Współpracownikami pragnę gorąco życzyć dziś każdemu z Was pełni łask i darów, których każdy z Was potrzebuje – dla siebie, dla pogłębienia pełnionego powołania, dla tych, którym z takim oddaniem służycie.

Niech Święty Proboszcz z Ars będzie orędownikiem wypraszającym każdemu z Was to błogosławione owocowanie, które na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi stanie się udziałem Kościoła.

Modlimy się dla każdego z Was o zdrowie, potrzebne siły, pokój serca
i nieustanną ufność w Bogu.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

+ Jacek Grzybowski
Biskup Pomocniczy Warszawsko-Praski

Litania do św. Jana Marii Vianneya

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.Święty Janie Vianneyu, obdarowany łaską od wczesnego dzieciństwa,
Święty Janie Vianneyu, wzorze synowskiego oddania,
Święty Janie Vianneyu, pobożny sługo Niepokalanego Serca Maryi,
Święty Janie Vianneyu, nieskalana lilio czystości,
Święty Janie Vianneyu, wierny naśladowco cierpień Chrystusa,
Święty Janie Vianneyu, głębio pokory,
Święty Janie Vianneyu, serafinie modlitwy,
Święty Janie Vianneyu, pełen czci wobec Najświętszego Sakramentu,
Święty Janie Vianneyu, żarliwy miłośniku świętego ubóstwa,
Święty Janie Vianneyu, oddany synu św. Franciszka z Asyżu,
Święty Janie Vianneyu, przykładny tercjarzu franciszkański,
Święty Janie Vianneyu, troskliwy przyjacielu ubogich,
Święty Janie Vianneyu, przeniknięty bojaźnią przed sądem Bożym,
Święty Janie Vianneyu, umocniony świętymi wizjami,
Święty Janie Vianneyu, dręczony przez złego ducha,
Święty Janie Vianneyu, doskonały wzorze cnoty kapłańskiej,
Święty Janie Vianneyu, pasterzu mocny i roztropny,
Święty Janie Vianneyu, rozpalony gorliwością,
Święty Janie Vianneyu, wierny towarzyszu chorych,
Święty Janie Vianneyu, niestrudzony katecheto,
Święty Janie Vianneyu, głoszący kazania w słowach pełnych ognia,
Święty Janie Vianneyu, mądry przewodniku dusz,
Święty Janie Vianneyu, szczególnie obdarowany duchem rady,
Święty Janie Vianneyu, oświecony światłem z nieba,
Święty Janie Vianneyu, postrachu szatana,
Święty Janie Vianneyu, współczujący w każdym nieszczęściu,
Święty Janie Vianneyu, opiekunie sierot,
Święty Janie Vianneyu, obdarowany łaską czynienia cudów,
Święty Janie Vianneyu, który jednałeś wielu grzeszników z Bogiem,
Święty Janie Vianneyu, który utwierdzałeś wielu sprawiedliwych na drodze łaski,
Święty Janie Vianneyu, który zasmakowałeś słodyczy śmierci,
Święty Janie Vianneyu, który radujesz się teraz chwałą nieba,
Święty Janie Vianneyu, który niesiesz radość tym, którzy cię wzywają,
Święty Janie Vianneyu, niebieski patronie proboszczów,
Święty Janie Vianneyu, wzorze i patronie kierowników duchowych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Janie Mario Vianneyu.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię Vianneya godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nimi osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wielebni Księża,
Czcigodne Siostry Zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

W czwartek, 29 lipca 2021 roku, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie w szpitalu.

Stan Księdza Arcybiskupa Seniora jest poważny.

Proszę serdecznie wszystkich diecezjan o otoczenie Chorego modlitwą indywidualną; powierzam duszpasterzom pamięć o tej intencji w modlitwie wspólnotowej – wspomnienie w modlitwie powszechnej podczas Eucharystii, podczas adoracji czy różańca itp. Niech towarzyszy Księdzu Arcybiskupowi nasza jedność z nim wyrażona w ofiarowanej w jego intencji modlitwie brewiarzowej.

Prośmy także o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy opiekują się Jego Ekscelencją podczas hospitalizacji.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-PRaski

 

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Wielkimi krokami zbliżamy się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która będzie miała miejsce w niedzielę 12 września 2021 r. Zapewne wiele serc przepełnia radość, że zostaną oni zaliczeni w poczet błogosławionych.

Diecezja warszawsko-praska – ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1992 r. – wyrosła z dziedzictwa archidiecezji warszawskiej, której pasterzem był Prymas Tysiąclecia. Wiele miejsc na terenie naszej diecezji związanych jest w różny sposób z osobą Księdza Prymasa. Najbardziej znana jest Choszczówka – miejsce jego pracy, modlitwy i wypoczynku. Wypada również wspomnieć: parafię Kamieńczyk, skąd pochodzą rodzice Prymasa, a także gdzie są groby jego przodków, dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Fiszorze, gdzie Prymas kilkakrotnie przebywał na wakacjach i spotykał się z kard. Karolem Wojtyłą oraz macierzysty dom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie przy ul. Marsa. Szczególną spuścizną jego pasterskiej troski o wiernych są 24 parafie naszej diecezji, które erygował kard. Wyszyński. Nasza wspólnota diecezjalna jest więc szczególnie zobowiązana, aby wyrazić Bogu wdzięczność za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia.

Chciałbym zatem – już dziś – poprosić Was o włączenie się w duchowe przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnej. Księży Proboszczów proszę zaś, aby w dniach od 3 do 11 września poprowadzili w swoich parafiach Nowennę, w której zawierzymy duchowe owoce beatyfikacji. W kolejne dni tej Nowenny będziemy z bp. Jackiem modlić się w różnych parafiach, które erygował kard. Wyszyński.

Na czas wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię, zawierzając to, co przed nami Bożej Opatrzności.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Kardynał Prymas podczas poświęcenia kamienia węgielnego domku kurpiowskiego  – kaplicy Instytutu w Choszczówce.

Fot. archiwum Instytut Prymasowski 

Materiały do Nowenny zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

Poniżej zamieszczony został wykaz parafii, w których Księża Biskupi celebrować będą Msze św. w ramach przeżywanej Nowenny:

  • 3 września (pt) Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach (erygowana 16 grudnia 1949 r.)
  • 4 września (sob) św. Wacława w Warszawie naGocławku (erygowana 1 stycznia 1950 r.)
  • 5 września (nd) MB z Lourdes w Warszawie (28 stycznia 1951 r.)
  • 6 września (pon) św. Wincentego a Paulo w Warszawie (erygowana 1 września 1952 r.)
  • 7 września (wt) św. Feliksa z Kantalicjo w Marysinie Wawerskim (erygowana 15 czerwca 1958 r.)
  • 8 września (śr) NMP Matki Kościoła w Sulejówku (erygowana 1 września 1976 r.)
  • 9 września (czw) św. Józefa Robotnika w Wołominie (erygowana 15 października 1978 r.)
  • 10 września (pt) MB Nieustającej Pomocy w Duczkach (erygowana 6 kwietnia 1980 r.)
  • 11 września (sob) NMP Matki Kościoła w Ostrówku (erygowana 1 maja 1981 r.)

Zainteresowanych zapraszamy na strony Instytutu Prymasowskiego, gdzie wśród wielu zdjęć można znaleźć piękne fotografie z wakacji Kardynała Prymasa w Fiszorze k. Niegowa (u Sióstr Samarytanek) lub nie mniej ciekawe z pobytów w Choszczówce i wiele innych.

Ks. Maciej Radzikowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Warszawsko-Praskiej

W intencji dziadków modliła się 19 lipca wspólnota diecezji warszawsko-praskiej. Mszy Świętej w ramach obchodów Roku Rodziny przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Eucharystia była sprawowana w parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy.

W homilii pasterz diecezji warszawsko-praskiej przypomniał wartość rodziny i małżeństwa będących filarami całych społeczności:

Każdy, kto interesuje się dziejami świata, powie, że świat, ludzkość rozwijała się wtedy, kiedy było naprawdę wielkie zatroskanie o wspólnotę małżeńską i o wspólnotę rodzinną. Kiedy dbano, aby te dwie wspólnoty dobrze się miały, żeby panowała w nich jedność, między małżonkami wierność, żeby był szacunek, miłość wzajemna, zgoda. Wtedy społeczeństwa, narody, całe kontynenty pięknie się rozwijały. A kiedy przychodził kryzys, rozpadały się wspólnoty małżeńskie, rodzinne, zaczynała się chwiać cywilizacja. Taki najbardziej znany dla nas przykład to cywilizacja rzymska. Wydawało się nam, że ta cywilizacja założona jeszcze przed przyjściem na świat Pana Jezusa przetrwa w nieskończoność, a potem czytając historię, zauważamy, że przyszły takie lata, kiedy zaczęto jakby powątpiewać, a w zasadzie nie doceniać, czym tak naprawdę, jakim wielkim skarbem jest małżeństwo, które zachowuje jedność, kiedy małżonkowie wobec siebie zachowują przysięgi danej przy początku tej drogi, kiedy nie szanowano praw jakie mają panować w rodzinie.

Ordynariusz warszawsko-praski wskazał także na umiejętność właściwego umiejscowienia pracy w życiu człowieka i ustalenia hierarchii wartości w naszym życiu:

Rozumiemy co to jest praca, ale w dzisiejszym czasie następuje nieraz bardzo niezrozumiałe podejście. Na jednym krańcu gromadzą się Ci, którzy cynicznie pogardzają pracą i mówią: nie splamię się pracą, ukradnę, na inny sposób zdobędę środki, żebym mógł wygodnie żyć. Są i tacy, jakby na drugim krańcu, którzy przepracowują się naprawdę prawie bezmyślnie. Przed kilkunastu laty miałem takich sąsiadów. Byli to pracownicy pewnej firmy, wiem że bardzo dobrze zarabiali. Kiedy ja wstawałem to w ich biurach już paliło się światło. Kiedy wieczorem starałem się ogarnąć podwórko, oni wychodzi z pracy. Nieraz pytałem: jak minął dzień, co teraz macie jeszcze do roboty. Wiedziałem, że mają rodziny. Mówili: proszę księdza po dwunastu, czy czternastu godzinach coś się nam należy. Najczęściej więc jechali na basen, by złapać oddech. Pomyślałem, to są ojcowie, kiedy oni się spotkają z dzieckiem. Kiedy wychodzi – dziecko śpi, kiedy wraca – dziecko śpi. Kim on jest dla tych, za których jest odpowiedzialny i którzy powinni być dla niego skarbem. On jest dostarczycielem środków na zakupy. Prędzej, czy później to musi runąć, bo taka jest kolejność rzeczy.

Pełna homilia:

19-go sierpnia w parafiach naszej diecezji będziemy polecać w modlitwie osoby uzależnione. Msza Święta diecezjalna będzie sprawowana w parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku.

ZDJĘCIA 

Warszawa, dn. 19 lipca 2021 r.

1574/BD/2021

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka
Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes”

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

W miniony piątek, 16 lipca 2021 roku, papież Franciszek ogłosił List Apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji), którym wprowadził nowe zasady odnośnie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Jak zapewne wiecie, na terenie diecezji warszawsko-praskiej w kilku kościołach parafialnych celebrowane były liturgie według Mszału Rzymskiego z 1962 r., pragnę zatem przekazać Wam, jakie decyzje podjąłem w kontekście wskazań Motu proprio Ojca Świętego.

Po pierwsze papież Franciszek zobowiązał biskupów do wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie dalej sprawowana będzie Eucharystia według Mszału św. Jana XXIII[1]. Zanim jednak wskażę odpowiednie miejsce, chciałbym wpierw zasięgnąć opinii Księży Proboszczów tych miejsc, gdzie wierni dotychczas gromadzili się na Eucharystii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i upewnić się, że nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży[2]. Po konsultacjach z Księżmi Proboszczami podejmę decyzję i wskażę miejsce w naszej diecezji gdzie sprawowana będzie liturgia eucharystyczna w rycie nadzwyczajnym.

Po drugie, zgodnie z Motu proprio Traditionis custodes, od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Powinni oni zatem zwrócić się do Ordynariusza miejsca z pisemną prośbą o możliwość celebrowania Mszy świętych w rycie nadzwyczajnym[3]. Proszę zatem, aby ci, którzy spełniają warunki podane w Motu proprio (umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych) do końca sierpnia 2021 r. złożyli w kurii odpowiednie podanie. Wówczas, w stosownym czasie, powołany zostanie delegat, który nie tylko zadba o celebracje liturgiczne, lecz także, ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii, będzie otaczał wiernych duszpasterską troską[4].

Po trzecie nowo wyświęceni kapłani, którzy chcieliby sprawować Mszę św. w rycie nadzwyczajnym, muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego. Ja zaś zobowiązany jestem do skonsultowania ich kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii mogę wyrazić zgodę na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Drodzy Bracia i Siostry, zgodnie z prośbą, jaką skierował do biskupów papież Franciszek w swoim liście do Motu proprio – „proszę Was o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia”[5] – zamierzam w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w naszej diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne nam wszystkim w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego[6], jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w wyznaczonym przeze mnie miejscu.

Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

[1] Por. Franciszek, List Apostolski w formie Motu proprio „Traditionis custodes” (TC), art. 3, § 2.

[2] TC, art. 3, § 1.

[3] TC, art. 5.

[4] TC, art. 3, § 4.

[5] Franciszek, List do biskupów o Motu proprio „Traditionis custodes”, 16.07.2021.

[6] TC, art. 1.

– Dzięki zrozumieniu sensu cierpienia w chorobie staje się ono nie przekleństwem a błogosławieństwem. To przywilej chrześcijan, którzy wiedzą, że zbawienie przyszło przez krzyż a nasza ofiara to pomoc innym w drodze do nieba – mówił na Jasnej Górze bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Po raz 56. odbyła się pielgrzymka Apostolstwa Chorych.

Details