Wielebni Księża,
Czcigodne Siostry Zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

W czwartek, 29 lipca 2021 roku, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC znalazł się ponownie w szpitalu.

Stan Księdza Arcybiskupa Seniora jest poważny.

Proszę serdecznie wszystkich diecezjan o otoczenie Chorego modlitwą indywidualną; powierzam duszpasterzom pamięć o tej intencji w modlitwie wspólnotowej – wspomnienie w modlitwie powszechnej podczas Eucharystii, podczas adoracji czy różańca itp. Niech towarzyszy Księdzu Arcybiskupowi nasza jedność z nim wyrażona w ofiarowanej w jego intencji modlitwie brewiarzowej.

Prośmy także o potrzebne łaski dla tych wszystkich, którzy opiekują się Jego Ekscelencją podczas hospitalizacji.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-PRaski

 

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Wielkimi krokami zbliżamy się do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która będzie miała miejsce w niedzielę 12 września 2021 r. Zapewne wiele serc przepełnia radość, że zostaną oni zaliczeni w poczet błogosławionych.

Diecezja warszawsko-praska – ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1992 r. – wyrosła z dziedzictwa archidiecezji warszawskiej, której pasterzem był Prymas Tysiąclecia. Wiele miejsc na terenie naszej diecezji związanych jest w różny sposób z osobą Księdza Prymasa. Najbardziej znana jest Choszczówka – miejsce jego pracy, modlitwy i wypoczynku. Wypada również wspomnieć: parafię Kamieńczyk, skąd pochodzą rodzice Prymasa, a także gdzie są groby jego przodków, dom Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Fiszorze, gdzie Prymas kilkakrotnie przebywał na wakacjach i spotykał się z kard. Karolem Wojtyłą oraz macierzysty dom Instytutu Prymasowskiego w Warszawie przy ul. Marsa. Szczególną spuścizną jego pasterskiej troski o wiernych są 24 parafie naszej diecezji, które erygował kard. Wyszyński. Nasza wspólnota diecezjalna jest więc szczególnie zobowiązana, aby wyrazić Bogu wdzięczność za życie i posługę Prymasa Tysiąclecia.

Chciałbym zatem – już dziś – poprosić Was o włączenie się w duchowe przygotowanie do uroczystości beatyfikacyjnej. Księży Proboszczów proszę zaś, aby w dniach od 3 do 11 września poprowadzili w swoich parafiach Nowennę, w której zawierzymy duchowe owoce beatyfikacji. W kolejne dni tej Nowenny będziemy z bp. Jackiem modlić się w różnych parafiach, które erygował kard. Wyszyński.

Na czas wakacyjnego wypoczynku z serca Wam błogosławię, zawierzając to, co przed nami Bożej Opatrzności.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Kardynał Prymas podczas poświęcenia kamienia węgielnego domku kurpiowskiego  – kaplicy Instytutu w Choszczówce.

Fot. archiwum Instytut Prymasowski 

Materiały do Nowenny zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

Poniżej zamieszczony został wykaz parafii, w których Księża Biskupi celebrować będą Msze św. w ramach przeżywanej Nowenny:

  • 3 września (pt) Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach (erygowana 16 grudnia 1949 r.)
  • 4 września (sob) św. Wacława w Warszawie naGocławku (erygowana 1 stycznia 1950 r.)
  • 5 września (nd) MB z Lourdes w Warszawie (28 stycznia 1951 r.)
  • 6 września (pon) św. Wincentego a Paulo w Warszawie (erygowana 1 września 1952 r.)
  • 7 września (wt) św. Feliksa z Kantalicjo w Marysinie Wawerskim (erygowana 15 czerwca 1958 r.)
  • 8 września (śr) NMP Matki Kościoła w Sulejówku (erygowana 1 września 1976 r.)
  • 9 września (czw) św. Józefa Robotnika w Wołominie (erygowana 15 października 1978 r.)
  • 10 września (pt) MB Nieustającej Pomocy w Duczkach (erygowana 6 kwietnia 1980 r.)
  • 11 września (sob) NMP Matki Kościoła w Ostrówku (erygowana 1 maja 1981 r.)

Zainteresowanych zapraszamy na strony Instytutu Prymasowskiego, gdzie wśród wielu zdjęć można znaleźć piękne fotografie z wakacji Kardynała Prymasa w Fiszorze k. Niegowa (u Sióstr Samarytanek) lub nie mniej ciekawe z pobytów w Choszczówce i wiele innych.

Ks. Maciej Radzikowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Warszawsko-Praskiej

W intencji dziadków modliła się 19 lipca wspólnota diecezji warszawsko-praskiej. Mszy Świętej w ramach obchodów Roku Rodziny przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Eucharystia była sprawowana w parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy.

W homilii pasterz diecezji warszawsko-praskiej przypomniał wartość rodziny i małżeństwa będących filarami całych społeczności:

Każdy, kto interesuje się dziejami świata, powie, że świat, ludzkość rozwijała się wtedy, kiedy było naprawdę wielkie zatroskanie o wspólnotę małżeńską i o wspólnotę rodzinną. Kiedy dbano, aby te dwie wspólnoty dobrze się miały, żeby panowała w nich jedność, między małżonkami wierność, żeby był szacunek, miłość wzajemna, zgoda. Wtedy społeczeństwa, narody, całe kontynenty pięknie się rozwijały. A kiedy przychodził kryzys, rozpadały się wspólnoty małżeńskie, rodzinne, zaczynała się chwiać cywilizacja. Taki najbardziej znany dla nas przykład to cywilizacja rzymska. Wydawało się nam, że ta cywilizacja założona jeszcze przed przyjściem na świat Pana Jezusa przetrwa w nieskończoność, a potem czytając historię, zauważamy, że przyszły takie lata, kiedy zaczęto jakby powątpiewać, a w zasadzie nie doceniać, czym tak naprawdę, jakim wielkim skarbem jest małżeństwo, które zachowuje jedność, kiedy małżonkowie wobec siebie zachowują przysięgi danej przy początku tej drogi, kiedy nie szanowano praw jakie mają panować w rodzinie.

Ordynariusz warszawsko-praski wskazał także na umiejętność właściwego umiejscowienia pracy w życiu człowieka i ustalenia hierarchii wartości w naszym życiu:

Rozumiemy co to jest praca, ale w dzisiejszym czasie następuje nieraz bardzo niezrozumiałe podejście. Na jednym krańcu gromadzą się Ci, którzy cynicznie pogardzają pracą i mówią: nie splamię się pracą, ukradnę, na inny sposób zdobędę środki, żebym mógł wygodnie żyć. Są i tacy, jakby na drugim krańcu, którzy przepracowują się naprawdę prawie bezmyślnie. Przed kilkunastu laty miałem takich sąsiadów. Byli to pracownicy pewnej firmy, wiem że bardzo dobrze zarabiali. Kiedy ja wstawałem to w ich biurach już paliło się światło. Kiedy wieczorem starałem się ogarnąć podwórko, oni wychodzi z pracy. Nieraz pytałem: jak minął dzień, co teraz macie jeszcze do roboty. Wiedziałem, że mają rodziny. Mówili: proszę księdza po dwunastu, czy czternastu godzinach coś się nam należy. Najczęściej więc jechali na basen, by złapać oddech. Pomyślałem, to są ojcowie, kiedy oni się spotkają z dzieckiem. Kiedy wychodzi – dziecko śpi, kiedy wraca – dziecko śpi. Kim on jest dla tych, za których jest odpowiedzialny i którzy powinni być dla niego skarbem. On jest dostarczycielem środków na zakupy. Prędzej, czy później to musi runąć, bo taka jest kolejność rzeczy.

Pełna homilia:

19-go sierpnia w parafiach naszej diecezji będziemy polecać w modlitwie osoby uzależnione. Msza Święta diecezjalna będzie sprawowana w parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku.

ZDJĘCIA 

Warszawa, dn. 19 lipca 2021 r.

1574/BD/2021

Komunikat w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka
Listu Apostolskiego w formie Motu proprio „Traditionis custodes”

Przewielebni Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

W miniony piątek, 16 lipca 2021 roku, papież Franciszek ogłosił List Apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji), którym wprowadził nowe zasady odnośnie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. Jak zapewne wiecie, na terenie diecezji warszawsko-praskiej w kilku kościołach parafialnych celebrowane były liturgie według Mszału Rzymskiego z 1962 r., pragnę zatem przekazać Wam, jakie decyzje podjąłem w kontekście wskazań Motu proprio Ojca Świętego.

Po pierwsze papież Franciszek zobowiązał biskupów do wskazania odpowiedniego miejsca, gdzie dalej sprawowana będzie Eucharystia według Mszału św. Jana XXIII[1]. Zanim jednak wskażę odpowiednie miejsce, chciałbym wpierw zasięgnąć opinii Księży Proboszczów tych miejsc, gdzie wierni dotychczas gromadzili się na Eucharystii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i upewnić się, że nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży[2]. Po konsultacjach z Księżmi Proboszczami podejmę decyzję i wskażę miejsce w naszej diecezji gdzie sprawowana będzie liturgia eucharystyczna w rycie nadzwyczajnym.

Po drugie, zgodnie z Motu proprio Traditionis custodes, od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Powinni oni zatem zwrócić się do Ordynariusza miejsca z pisemną prośbą o możliwość celebrowania Mszy świętych w rycie nadzwyczajnym[3]. Proszę zatem, aby ci, którzy spełniają warunki podane w Motu proprio (umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych) do końca sierpnia 2021 r. złożyli w kurii odpowiednie podanie. Wówczas, w stosownym czasie, powołany zostanie delegat, który nie tylko zadba o celebracje liturgiczne, lecz także, ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii, będzie otaczał wiernych duszpasterską troską[4].

Po trzecie nowo wyświęceni kapłani, którzy chcieliby sprawować Mszę św. w rycie nadzwyczajnym, muszą zwrócić się z formalną prośbą do biskupa diecezjalnego. Ja zaś zobowiązany jestem do skonsultowania ich kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii mogę wyrazić zgodę na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Drodzy Bracia i Siostry, zgodnie z prośbą, jaką skierował do biskupów papież Franciszek w swoim liście do Motu proprio – „proszę Was o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia”[5] – zamierzam w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w naszej diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne nam wszystkim w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego[6], jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w wyznaczonym przeze mnie miejscu.

Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

[1] Por. Franciszek, List Apostolski w formie Motu proprio „Traditionis custodes” (TC), art. 3, § 2.

[2] TC, art. 3, § 1.

[3] TC, art. 5.

[4] TC, art. 3, § 4.

[5] Franciszek, List do biskupów o Motu proprio „Traditionis custodes”, 16.07.2021.

[6] TC, art. 1.

– Dzięki zrozumieniu sensu cierpienia w chorobie staje się ono nie przekleństwem a błogosławieństwem. To przywilej chrześcijan, którzy wiedzą, że zbawienie przyszło przez krzyż a nasza ofiara to pomoc innym w drodze do nieba – mówił na Jasnej Górze bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Po raz 56. odbyła się pielgrzymka Apostolstwa Chorych.

Details