Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński mianował nowe władze Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Rektorem został ks. dr Tomasz Sztajerwald, prefektem ksiądz Konrad Biskup, prefektem-moderatorem roku propedeutycznego ksiądz Dariusz Rosłon. Jednocześnie biskup Romuald Kamiński dziękował za lata gorliwej pracy poprzednim władzom: rektorowi – ks. prof. Krzysztofowi Warchałowskiemu oraz wicerektorowi – ks. Sławomirowi Kielczykowi.

Details

W pierwszą sobotę miesiąca, 5 czerwca 2021 roku, podczas Mszy Świętej o godz. 10.00, w Katedrze warszawsko-praskiej sześciu diakonów szóstego roku naszego diecezjalnego seminarium duchownego przyjęło święcenia prezbiteratu. Udzielił ich biskup Romuald Kamiński.

Details

W ramach rozpoczynającego się niebawem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się Akademickie Spotkanie Ekumeniczne poświęcone kultowi świętych. Swoje referaty wygłosili ks. dr Doroteusz Sawicki z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w RP,  prof. dr hab. Jerzy Sojka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. dr Krzysztof Filipowicz z Kościoła katolickiego oraz ks. dr Daniel Manes z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Centralną częścią spotkania były nieszpory sprawowane pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego.

Details