W uroczystość NMP Łaskawej, głównej patronki Stolicy, biskup Romuald Kamiński przewodniczył porannej Mszy Świętej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej powierzał Warszawę w opiekę Matce Bożej:

Polecajmy wszystko to, co stanowi miasto stołeczne, całą społeczność ludzką, wszystkie zadania i pragnienia. Niech Ona czuwa. Bardzo Cię o to Matko prosimy!

 

Bp Romuald Kamiński dodał, że Matka Boska została wywyższona przez Boga, aby była obecna na naszych drogach:

Żeby nam pomagała w tym bezpiecznym przejściu przez życie i zasłużeniu na łaskę nieba, ale także większe społeczności jakby chciały przytulić się do niej, obrać ją za patronkę, przewodniczkę, opiekunkę, a w chwilach trudu także za tą, która wyprowadzi z trudnej chwili i uzyska odpowiednie moce i łaski wypraszając je u swego syna.

Cała homilia bpa Romualda Kamińskiego:

 

W sierpniu będziemy obchodzić 100. rocznicę „Cudu Nad Wisłą” i z tej okazji przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie stanie pomnik-wotum za zjawienie się Maryi i pomoc w obronie Warszawy w 1920 roku. Każdy, kto chciałby podziękować Bogu i naszej Matce, Strażniczce Polski, za obfitość wyproszonych łask może to zrobić, wpłacając cegiełkę na budowę tego dzieła. Szczegóły tutaj.

Warszawa, 25 marca 2020

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodni Diecezjanie!

Dziś obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ufne „fiat” rozpoczęło historię zbawienia ludzkości. W trudnym dla całego świata czasie pandemii jeszcze bardziej i dosłowniej chcemy za wskazaniem Maryi podążać. Potrzebujemy oddać się w Jej ręce i czynić według słów naszego Pana.

W poprzednich wiekach w obliczu zarazy czy innych zagrożeń lud Warszawy uciekał się w opiekę Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Takiego Aktu zawierzenia dokonał także św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku. Proszę Kapłanów o odmawianie modlitwy, którą wypowiedział Papież, po każdej Mszy Świętej do czasu ustania epidemii. Zachęcam także wszystkich Diecezjan do zawierzania się Matce Bożej Łaskawej w Waszych osobistych modlitwach.

Trwajmy w ufności Panu, nie traćmy ducha i pomagajmy sobie nawzajem!

Matko Boża Łaskawa, chroń Ojczyznę naszą!
Matko Boża Łaskawa, zjednocz serca Polaków!

Otaczam modlitwą i błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Akt zawierzenia

Mężczyźni noszą obraz Matki Bożej Łaskawej w procesjach przebłagalnych. Wiemy z historii o nadprzyrodzonych działaniach Matki Bożej podczas epidemii, która dotknęła Warszawę w XVII wieku. Po tym, jak rozpoczęły się procesje z obrazem, zaraza ustała w niewytłumaczalny sposób. Odwołujemy się też do „Cudu nad Wisłą” z 1920 r. i interwencji Matki Bożej Łaskawej. Wierzymy, że i w naszej sytuacji coś się wydarzy – mówi Artur Wolski z inicjatywy Męski Różaniec Warszawa.

Details