Diecezja Warszawsko-Praska zachęca do wzięcia udziału w przygotowaniach, przede wszystkim o wymiarze duchowym, do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Warszawie.

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

PROGRAM DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA

W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

LISTOPAD

24 listopada 2019 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

GRUDZIEŃ

8 grudnia 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga; aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

STYCZEŃ

6 stycznia 2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego


Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

LUTY

2 lutego 2020 – Uroczystość Ofiarowania Pańskiego


Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MARZEC

1 marca 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu


Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!


KWIECIEŃ

19 kwietnia 2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego


Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MAJ

3 maja 2020 – Uroczystość NMP Królowej Polski


Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

 

7 czerwca 2020 – Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Podczas uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie bp Marek Solarczyk oraz Németh Szilárd István odebrali z rąk burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan odznaczenie Honorowego Obywatelstwa Wołomina. Tytuły te przyznała Rada Miejska uchwałą z dnia 19 września 2019 r.

Honorowe Obywatelstwo Miasta zostaje przyznawane szczególnie wyróżniającym się postaciom, ważnym dla lokalnej społeczności.

 

 

Podczas uroczystości 21 września 2019 roku odznaczenie Honorowego Obywatelstwa Wołomina odebrał ksiądz prałat Józef Kamiński – budowniczy nowego ośrodka duszpasterskiego w Wołominie.

 

27 listopada, we wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskup Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej dziękczynnej za 350 lat Zgromadzenia Księży Marianów. Uroczystości odbyły się w prowadzonym przez zakonników Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.

Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (łac. Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione Beatissimae Virginis Mariae) ma swój początek w deklaracji złożonej przez św. Stanisława Papczyńskiego w Krakowie 11 grudnia 1670 roku. Zostało odnowione i zreformowane w 1910 roku przez bł. abp Jerzego Matulewicza. Jest pierwszym zgromadzeniem zakonnym kleryckim założonym na ziemiach polskich.

 

 

Marianie to pierwsze w historii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zgromadzenie o korzeniach i początkach „tu”. „Myśmy stąd wyrośli!” Wspominamy i znamy historie wielkich familii zakonnych: jezuitów, franciszkanów, dominikanów, paulinów, pallotynów – wszystko to ciągnęło z zewnątrz. Dziękowaliśmy i dziękujemy za wszystkie tego rodzaju dary, ale czy nie stać było nas na własną, wielką, mocną rodzinę zakonną? Okazało się, że stać nas na to. A stało się to za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego – mówił bp Romuald Kamiński w homilii Mszy świętej.