Odprawy katechetyczne przed nowym rokiem odbyły się 28 i 29 sierpnia w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Podczas dorocznego spotkania katecheci modlili się na Mszy Świętej i wysłuchali wykładu ks. dra Radosława Mazura, wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Drugiego dnia odpraw homilię wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk, który życzył katechetom, aby ich drogi były drogami pokoju. A skoro pokoju – mówił biskup – to wspólnego przejścia z Chrystusem, który żyje, bo On daje pokój, bo od Niego płynie nadzieja, bo On sprawia, że to, co czynimy w Jego imię i z Jego łaską, buduje Jego miłość.

– W wirtualnej rzeczywistości jest wiele materiałów, wiele przestrzeni, stron, możliwości, które mogą nam się przydać w katechezie, mogą uczynić ją bardziej interesującą, bardziej na czasie, bardziej związaną z życiem uczniów, które jest dużo bardziej wirtualne niż nasze – mówił podczas wygłoszonego wykładu „Wirtualna katecheza?” ks. dr Radosław Mazur.

I dzień

II dzień

Przypominam kalendarium kursów przedmałżeńskich, które mają się rozpocząć w parafiach naszej diecezji. W najbliższym czasie nie są planowane kursy prowadzone poprzez internet. Taka forma związana była z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi. Jeśli w którejś z parafii zmienił się termin rozpoczęcia kursu to proszę o kontakt telefoniczny (nr 664766062).

ks. Robert Wielądek
dyr. Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej

 

Do pobrania

W wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, 25 sierpnia, 37. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła dotarła na Jasną Górę. Pątnicy byli w drodze dziesięć dni. W tym roku pielgrzymka ze względu na epidemię koronawirusa szła w mniejszej niż w latach ubiegłych grupie. W Częstochowie u stóp Czarnej Madonny pielgrzymów powitał ksiądz Dariusz Szczepaniuk, kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej.

Details

Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

Ks. dr Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

17 sierpnia 1920 roku generał Józef Haller dziękował Opatrzności Bożej, przed obrazem Matki Bożej Anielskiej w Mińsku Mazowieckim, za Cud nad Wisłą. Sto lat później, w tym samym miejscu, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zakończyły się jubileuszowe obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mszy Świętej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Liturgię koncelebrowali Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk.

W słowie wprowadzającym biskup Romuald Kamiński przywitał nuncjusza apostolskiego i pozostałych duchownych, podziękował za wspólną modlitwę przedstawicielom władz samorządowych i państwowych. Wyraził również wdzięczność przedstawicielom mediów za relacjonowanie obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk, który przypominał postać generała Józefa Hallera:

Jego osoba wzbudzała podziw u Polaków. Zdolności organizacyjne, wiedza wojskowa, autorytet dowódcy to nie wszystkie przymioty, które sprawiały zaufanie u innych. Był człowiekiem wielkiej szczerości i bardzo pokornej wiary. Pomimo piastowanych urzędów i ogromu zadań potrafił przeżywać z oddaniem czas modlitwy i wszystkie swoje starania zawierzać Bogu, a nade wszystko Matce Najświętszej. Czynił to przed stu laty przy wielu okazjach, a tak wyjątkowe miejsce miała ta świątynia i znajdujący się w niej wizerunek Matki Bożej Anielskiej.

Biskup Marek Solarczyk podkreślił, że sto lat temu ofiarnością wykazało się wiele osób, którym dziś dziękujemy:

W osobie tego pierwszego ochotnika chcemy dziś dziękować za rzesze Polaków, którzy tak jak generał Haller nie wahali się wziąć do swojego życia tajemnic Ojczyzny i podjąć dzieło miłości dla drugiego człowieka. Byli to żołnierze regularnej armii i ochotnicy, którzy z gotowością do nawet największych poświęceń toczyli krwawe boje z wojskami bolszewickimi. To także ludność cywilna, która w wieloraki sposób służyła przygotowującym się do walki, udającym się na front, powracającym z ranami i poległym żegnanym z szacunkiem. Jak nie przywołać ochotników ducha, którzy w całej Ojczyźnie, ale tak wyjątkowo gorąco w Warszawie i jej okolicach modlili się do Boga o cud. Do wspólnoty ducha przywoływali orędownictwa świętych patronów, wśród których zawsze pierwsze miejsce i pierwsza była Matka Najświętsza.

Na zakończenie liturgii głos zabrał abp Salvatore Pennacchio.

Jestem bardzo poruszony, że mogę być tutaj z Wami. Mogę sobie wyobrazić, co czuł mój poprzednik abp Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, sto lat temu modląc się przed tym obrazem Matki Najświętszej. Dziękuję biskupowi Markowi Solarczykowi za piękną homilię, w której zwrócił uwagę na ten aspekt modlitwy.

20 lat temu koronacji obrazu Matki Bożej Anielskiej dokonał prymas Józef Glemp.

fot. Ewelina Klingbeil, Arkadiusz Malik

To dar serc Polaków za opiekę Opatrzności Bożej podczas Bitwy Warszawskiej. Przy powstającym w Radzyminie Sanktuarium św. Jana Pawła II stanęła figura Matki Bożej Łaskawej. Uroczystej Mszy Świętej z poświęceniem pomnika przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. Eucharystię koncelebrowali Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej Henryk Ciereszko.

W homilii biskup Romuald Kamiński mówił o objawieniach Matki Bożej podczas walk pod Ossowem i Wólką Radzymińską:

Bolszewicy wyraźnie widzieli Świętą Postać jako żywą osobę. Szczegóły ukazania się Najświętszej Dziewicy znamy także z relacji świadków pośrednich – mieszkańców wsi, do których dotarli oszaleli z grozy bolszewicy, szukający jakiegokolwiek schronienia. Modlitwy, które wypłynęły z milionów polskich serc, otworzyły bramy nieba. Dzięki nim Bogurodzica, wzywana przez naród, który obrał ją swoją Strażniczką, mogła zstąpić i ukazać się.

Pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej podkreślił, że figura Matki Bożej Łaskawej powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób:

Z potrzeby serc naszych diecezjan i wszystkich, którzy zapragnęli uczcić Matkę Łaskawą, stanęła tutaj w Radzyminie przy wzniesionej co dopiero świątyni i zorganizowanej parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II – statua ze spiżu, ustawiona na wyniosłym cokole, Matka, Królowa, o obliczu zwiastującym wielkie napięcie, ogromną odpowiedzialność i matczyne zatroskanie.

-Dawnymi czasy, przed stu laty, tu był środek bitwy o stolicę. Teraz to miejsce szczególne w naszej diecezji. Będzie dla nas wszystkich miejscem i sposobnością do powierzania wszystkich naszych trosk, boleści i wylania obfitości wdzięczności wobec Boga i Matki naszej. Maryjo, Matko Łaskawa, Tyś wywyższeniem Warszawy, Tyś wielką chlubą Polski, Tyś wielką dumą naszego narodu!

zakończył ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Figura Matki Bożej Łaskawej, która stanęła przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie, ma trzy metry wysokości. Została umiejscowiona na ośmiometrowym postumencie. Autorami figury są profesorowie Akademii Sztuk Pięknych Maciej Aleksandrowicz i Grzegorz Witek.

Fot. Waldemar Kompała

 

W mniejszej niż zazwyczaj grupie, w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa w epidemii, 37. Praska Piesza Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła wyruszyła Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli na szlak 16 sierpnia o godzinie 7.30 rano po Mszy Świętej w Konkatedrze na Kamionku. Eucharystię sprawował biskup Romuald Kamiński.

W związku z dużymi obostrzeniami i ograniczeniami co do liczby pielgrzymów, aby każdy mógł poczuć się pielgrzymem organizatorzy pielgrzymki zapraszają codziennie od 16.08 do 25.08 do udziału w Duchowym Pielgrzymowaniu w Katedrze Praskiej przy ul. Floriańskiej. Duchowe Pielgrzymowanie będzie rozpoczynało się o godz. 18: 00 Mszą Święta. Po Mszy będzie konferencja i modlitwa pod przewodnictwem Ojca Marcina. Dodatkowo w miarę możliwości będą transmitowane na żywo na stronie pielgrzymki, FacebookuYouTube różne momenty z życia pielgrzymów: Msze Święte, Apele Jasnogórskie, konferencje i inne momenty. Zachęcamy do włączenia się w Duchowe Pielgrzymowanie i śledzenia najnowszych informacji na stronie i Facebooku.

Planowane godziny transmisji w poszczególnych dniach znajdują się na stronie internetowej pielgrzymki.

W stulecie Bitwy Warszawskiej, przed południem, na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. w Ossowie odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych. Mszy Świętej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Liturgię koncelebrował Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński.

Zgromadzonych na wspólnej modlitwie przywitał bp Romuald Kamiński:

Dzisiaj przy tej kaplicy, będącej wotum dziękczynnym za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, za Cud nad Wisłą, pragniemy z głębi naszych serc wypowiedzieć Bogu i Matce Zbawiciela nasze dziękczynienie i uwielbienie. Bohaterom tamtych dni oddajemy należy im szacunek.

Pasterz Diecezji Warszawsko-Praskiej słowa wdzięczności skierował do obecnych w Ossowie żołnierzy:

Pragnę przekazać serdeczne życzenia oficerom i żołnierzom – to ich święto. Niech czują się tutaj szczególnie wyróżnieni.

W homilii abp Stanisław Gądecki podkreślił, że w obliczu zewnętrznego zagrożenia do walki zmobilizowało się całe społeczeństwo:

Polska obrona była bliska załamania. I nagle, w tym tragicznym położeniu, nastąpiło coś nieoczekiwanego; wielki zryw niepodległościowy Polaków. Do wojska masowo zgłaszali się robotnicy, chłopi i inteligenci, studenci a nawet uczniowie. W obliczu nadciągającej katastrofy państwa największe partie polityczne postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność za politykę wschodnią. W tym celu – 24 lipca – powstał Rząd Obrony Narodowej, złożony z przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych.

Walka trwała także w sferze duchowej:

Nigdy wcześniej Kościół katolicki nie wykazał się tak wielkim zaangażowaniem jak wtedy. W uroczystość Przemienienia Pańskiego – dnia 6 sierpnia – rozpoczęła się wielką nowennę za Ojczyznę, która to nowenna miała zakończyć się dnia 15 sierpnia; w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Na zakończenie Metropolita Poznański wezwał do wspólnej modlitwy za bohaterów walk.

Módlmy się za wszystkich poległych w tamtej wojnie sprzed 100 lat, którzy spoczywają w tej zlanej ich krwią ziemi. Dziękujemy im wszystkim za ocalenie naszej Ojczyzny. Za ocalenie Europy. Niech ich umiłowanie wolności i ojczystej ziemi wzbudzi w naszych sercach pragnienie pokoju.

Podczas uroczystej Mszy Świętej ukoronowany został wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej.

15 sierpnia uroczystości w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywają się w Ossowie i Radzyminie. Pełny harmonogram jest dostępny tutaj.