17 sierpnia 1920 roku generał Józef Haller dziękował Opatrzności Bożej, przed obrazem Matki Bożej Anielskiej w Mińsku Mazowieckim, za Cud nad Wisłą. Sto lat później, w tym samym miejscu, w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny zakończyły się jubileuszowe obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Mszy Świętej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Salvatore Pennacchio.

Liturgię koncelebrowali Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej Marek Solarczyk.

W słowie wprowadzającym biskup Romuald Kamiński przywitał nuncjusza apostolskiego i pozostałych duchownych, podziękował za wspólną modlitwę przedstawicielom władz samorządowych i państwowych. Wyraził również wdzięczność przedstawicielom mediów za relacjonowanie obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk, który przypominał postać generała Józefa Hallera:

Jego osoba wzbudzała podziw u Polaków. Zdolności organizacyjne, wiedza wojskowa, autorytet dowódcy to nie wszystkie przymioty, które sprawiały zaufanie u innych. Był człowiekiem wielkiej szczerości i bardzo pokornej wiary. Pomimo piastowanych urzędów i ogromu zadań potrafił przeżywać z oddaniem czas modlitwy i wszystkie swoje starania zawierzać Bogu, a nade wszystko Matce Najświętszej. Czynił to przed stu laty przy wielu okazjach, a tak wyjątkowe miejsce miała ta świątynia i znajdujący się w niej wizerunek Matki Bożej Anielskiej.

Biskup Marek Solarczyk podkreślił, że sto lat temu ofiarnością wykazało się wiele osób, którym dziś dziękujemy:

W osobie tego pierwszego ochotnika chcemy dziś dziękować za rzesze Polaków, którzy tak jak generał Haller nie wahali się wziąć do swojego życia tajemnic Ojczyzny i podjąć dzieło miłości dla drugiego człowieka. Byli to żołnierze regularnej armii i ochotnicy, którzy z gotowością do nawet największych poświęceń toczyli krwawe boje z wojskami bolszewickimi. To także ludność cywilna, która w wieloraki sposób służyła przygotowującym się do walki, udającym się na front, powracającym z ranami i poległym żegnanym z szacunkiem. Jak nie przywołać ochotników ducha, którzy w całej Ojczyźnie, ale tak wyjątkowo gorąco w Warszawie i jej okolicach modlili się do Boga o cud. Do wspólnoty ducha przywoływali orędownictwa świętych patronów, wśród których zawsze pierwsze miejsce i pierwsza była Matka Najświętsza.

Na zakończenie liturgii głos zabrał abp Salvatore Pennacchio.

Jestem bardzo poruszony, że mogę być tutaj z Wami. Mogę sobie wyobrazić, co czuł mój poprzednik abp Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, sto lat temu modląc się przed tym obrazem Matki Najświętszej. Dziękuję biskupowi Markowi Solarczykowi za piękną homilię, w której zwrócił uwagę na ten aspekt modlitwy.

20 lat temu koronacji obrazu Matki Bożej Anielskiej dokonał prymas Józef Glemp.

fot. Ewelina Klingbeil, Arkadiusz Malik

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2020 r.

Słowo pasterskie na XIX Niedzielę Zwykłą,
zapowiadające obchody stulecia Cudu nad Wisłą

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

już za kilka dni będziemy przeżywać wielkie rocznice, związane z historyczną bitwą, zwaną Bitwą Warszawską, a dla bardzo wielu naszych Rodaków był to Cud nad Wisłą. Bolszewicy uciekający z pola walki, napotkanym ludziom, z wielkim przejęciem i trwogą, opowiadali o ukazaniu się Bożej Matki.

Te wyjątkowo doniosłe wydarzenia miały miejsce na terenie obecnej diecezji warszawsko-praskiej. To na tym terenie znajduje się Ossów, Radzymin, Kobyłka, Wólka Radzymińska, Rembertów, warszawski Kamionek, Mińsk Mazowiecki i wiele innych miejscowości, które upamiętniono w związku z 1920 rokiem. Jako diecezja warszawsko-praska mamy szczególny obowiązek dbałości o tamte wydarzenia.

Ojciec św. Jan Paweł II, który odwiedził diecezję w 1999 roku i modlił się na cmentarzu w Radzyminie oraz przed katedrą praską, powierzył diecezji szczególną troskę i pamięć o bohaterach, wydarzeniach i miejscach związanych z 1920 rokiem.

Po modlitwie na cmentarzu w Radzyminie wyznał: „Chociaż na tym miejscu najbardziej wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”. Na zakończenie wszystkich nas pobłogosławił.

* * *

Wróćmy do Słowa Bożego, które przed chwilą usłyszeliśmy. Widzimy jak tego Bożego błogosławieństwa nam ciągle potrzeba. Wyraża się ono w bliskości Boga, który pragnie być blisko nas, a właściwie to my pragniemy być jakby zanurzeni w Nim samym. Takiej bliskości Boga doświadczy prorok Eliasz. Był świadkiem i jednocześnie doświadczał wielu wyjątkowych okoliczności – gwałtowności burzy, trzęsienia ziemi, niszczących płomieni ognia, ale dopiero wtedy, kiedy odczuł łagodny powiew wiatru zrozumiał – Bóg jest blisko. Przysłuchując się temu opowiadaniu odczuwamy tęsknotę za ciszą, za zewnętrznym spokojem, a szczególnie za wewnętrznym ładem.

Jak wielkie są dary, które otrzymujemy dzięki naszej wierze, doświadczył św. Piotr. We fragmencie odczytanej dzisiaj Ewangelii ujrzeliśmy Apostoła, który przeżywa swoje wzloty i upadki. Wiara pozwoliła jemu wyjść z łodzi i stąpać po powierzchni jeziora, ale kiedy przyszło zwątpienie, cały pogrążył się w wodach. „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?” Te słowa Chrystusa Pana są dla nas aż nadto wymowne. Z całych sił dbajmy, pielęgnujmy, naszą wiarę i o to samo dbajmy dla naszych bliźnich. Tego uczy nas dzisiaj Apostoł Paweł w liście skierowanym do wiernych w Rzymie. To jego mocne w słowach wyznanie „Wolałbym być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich”.

Dzisiejsza katecheza o wierze, o pragnieniu życia w bliskości Boga i o tym, że żyjemy także dla innych, będąc dla nich potrzebni i za nich odpowiedzialni – tak bardzo bliska jest naszym rozważaniom o wydarzeniach sierpnia 1920 roku. Te same wartości były, są dzisiaj i będą w przyszłości fundamentem w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi i kształtowania cywilizacji miłości.

* * *

Czy zdajemy w pełni sobie sprawę z tego, co się w sierpniu i kolejnych miesiącach pamiętnego, 1920 roku, wydarzyło na naszych ziemiach? Dopiero co – w listopadzie 1918 roku cieszyliśmy się odzyskaniem niepodległości, chociaż jeszcze spore części przyszłej II Rzeczypospolitej były w trakcie toczonych walk o wolność, a już od 15 lutego 1919 roku musieliśmy, jako naród, podjąć zmagania z bolszewicką Rosją. Nasi bracia i siostry stanęli wtedy do walki – nie tylko o uchronienie Ojczyzny przed kolejnym zaborem – ale dla ocalenia wszystkich tych wartości, które rodzą się z przyjęcia Ewangelii – nauki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Z perspektywy czasu łatwiej ocenić te wydarzenia, a uczą one nas, że danina krwi polskiej uratowała zarówno nasz naród, jak i inne narody europejskie, a może postawiła zaporę przed urzeczywistnieniem strasznych zamiarów wszechświatowej rewolucji bolszewickiej. Niestety, wiele państw przyklasnęło temu wszystkiemu, by bolszewicki pożar ogarnął Europę i świat.

* * *

Wielka rocznica zwycięstwa dobra nad złem przypomina nam o potrzebie wyrażenia przez nasze pokolenie wdzięczności Bogu, Matce Bożej i ludziom.

Dzisiaj – na wzór wielkiej modlitwy nowennowej z sierpnia 1920 roku – cała nasza diecezja począwszy od dnia 5 sierpnia trwa na modlitwie, łącząc się z naszymi przedstawicielami, którzy idą w 37. Praskiej Pielgrzymce Rodzin na Jasną Górę. Nowennę zakończy nocna adoracja Najświętszego Sakramentu, która będzie zorganizowana w każdej parafii z 14 na 15 sierpnia.

Szczególną cześć pragniemy oddać Matce Bożej Łaskawej, Patronce Warszawy i Strażniczce Polski. To do niej lud Warszawy zanosił gorące i pełne ufności modły o ocalenie Stolicy i Polski od kolejnej niewoli, upraszając zwycięstwo. Ku jej czci została ufundowana przez naszą wspólnotę diecezjalną i tych, którzy poczuwają się do wdzięczności wobec Matki Zbawiciela dostojna statua Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski. Znajdzie ona swoje miejsce w pobliżu nowej świątyni w parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie.

* * *

Umiłowani Diecezjanie i Goście. Wprawdzie przez pośrednictwo wielu mediów jest przekazywany nasz diecezjalny program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, pozwólcie, że krótko powtórzę w tym liście nasze zamiary.

Obchody rozpoczniemy już 13 sierpnia, uroczystą Mszą św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, naszego metropolity, w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, w miejscu, skąd (po odprawieniu Mszy św.) wyruszyły na front oddziały młodzieży akademickiej i gimnazjaliści wraz z ks. Ignacym Skorupką.

Dnia następnego, 14 sierpnia, Msza św. polowa o godz. 17.00 przy pomniku w Wólce Radzymińskiej (gmina Nieporęt), w miejscu bitwy i ukazania się Matki Bożej. Mszy św. będzie przewodniczył i kazanie wygłosi bp Marek Solarczyk, nasz biskup pomocniczy.

Tego samego dnia zbierzemy się jeszcze na modlitwę i złożenie wieńców o godz. 21.00 w Ossowie, przy krzyżu ustawionym w miejscu śmierci ks. Skorupki.

Uroczystości centralne zaplanowane są na 15 sierpnia. Po modlitwach porannych przy krzyżu upamiętniającym śmierć ks. Skorupki i złożeniu wieńców będziemy uczestniczyć w uroczystej Mszy św. o godz. 9.30 przy kaplicy w Ossowie, pod przewodnictwem i z homilią ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który również ukoronuje Obraz Matki Bożej z tutejszej kaplicy i odmówi akt zawierzenia Maryi.

Tego samego dnia w Radzyminie o godz. 17.00, na cmentarzu, gdzie pochowani są oficerowie i żołnierze polegli w Bitwie Warszawskiej, Mszy św. przewodniczyć będzie i okolicznościowe kazanie wygłosi abp. Wojciech Polak, Prymas Polski.

W niedzielę, 16 sierpnia spotykamy się w Radzyminie, w parafii Św. Jana Pawła II. Podczas Mszy św. o godz. 12.00. nastąpi odsłonięcie i poświęcenie figury Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski

Nasze kilkudniowe dziękczynienie zakończymy dnia 17 sierpnia 2020 r. w Mińsku Mazowieckim, w parafii Narodzenia NMP. Uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a okolicznościowe kazanie wygłosi bp Marek Solarczyk. To tutaj po zwycięskiej batalii zatrzymał się ze swoimi oddziałami gen. Józef Haller, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski i za zwycięstwo. Uczynił to przed obrazem Matki Bożej Anielskiej, która od tej chwili zaczęła być nazywana Matką Bożą Hallerowską. Obraz ukoronowano w 2000 roku. Przewodniczył wtedy uroczystościom kard. Józef Glemp, Prymas Polski i pierwszy ordynariusz naszej diecezji bp Kazimierz Romaniuk.

Umiłowani Siostry i Bracia. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności wobec niezmierzonej hojności Boga w Trójce Świętej Jedynego i Matki Zbawiciela.

Tak jak przed stu laty wzywaliśmy orędownictwa św. Andrzeja Boboli, bł. Władysława z Gielniowa, tak i dzisiaj – wzbogaceni o nowych świętych i błogosławionych Patronów; szczególnie św. Jana Pawła II i św. Faustynę – wypraszajmy potrzebne łaski dla nas samych i umiłowanej Ojczyzny. Amen.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Na mocy decyzji podjętych przez ks. bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, w naszej Diecezji dokonają się następujące zmiany personalne:

Na emeryturę przechodzą:

 • Ksiądz prał. Jan Andrzejewski, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, dziekan Dekanatu Kobyłka – zamieszka na terenie Parafii w charakterze rezydenta.
 • Ksiądz prał. Lucjan Szcześniak, proboszcz Parafii św. Jana Kantego w Legionowie, dziekan Dekanatu Legionowskiego – zamieszka w Domu Księży Seniorów w Kiełpinie.
 • Ksiądz kan. Hieronim Średnicki, proboszcz Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie – zamieszka w Domu Księży Seniorów w Kiełpinie.

Zmiany dotyczące Księży Proboszczów:

 • Ksiądz Jacek Dębski, proboszcz Parafii Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (Turowie) – mianowany proboszczem Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.
 • Ksiądz Grzegorz Kucharski, proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie – mianowany proboszczem Parafii św. Jana Kantego w Legionowie.
 • Ksiądz Arkadiusz Rakoczy, proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach – mianowany proboszczem Parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie.
 • Ksiądz Jan Strzyż, proboszcz Parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie – mianowany proboszczem Parafii Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie.
 • Ksiądz Adam Ścisłowski, proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Guzewie – mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach.

Pierwsze nominacje proboszczowskie otrzymali:

 • Ksiądz Przemysław Bieniecki – mianowany proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Guzewie.
 • Ksiądz Piotr Główka – mianowany proboszczem Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie.
 • Ksiądz Paweł Sołowiej – mianowany proboszczem Parafii Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (Turowie).

Serdecznie gratulujemy!

Księża Wikariusze zmieniający placówki parafialne:

 • Ksiądz Paweł Adler – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Marka Ewangelisty w Warszawie.
 • Ksiądz Paweł Banach – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie.
 • Ksiądz Michał Barszczewski – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
 • Ksiądz Paweł Cudny – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Ojca Pio w Zagościńcu.
 • Ksiądz Krystian Czerski – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej nieustającej Pomocy w Warszawie na Saskiej Kępie.
 • Ksiądz Marek Długoszewski – mianowany wikariuszem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Zerzniu.
 • Ksiądz Piotr Domański – mianowany wikariuszem Parafii Chrystusa Króla w Warszawie.
 • Ksiądz Marek Filipczuk – mianowany wikariuszem Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie.
 • Ksiądz Krzysztof Filipowicz – mianowany wikariuszem Parafii NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie.
 • Ksiądz Jarosław Gawroński – mianowany wikariuszem Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie.
 • Ksiądz Marek Gąsiorek – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Ojca Pio w Warszawie.
 • Ksiądz Robert Gładki – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
 • Ksiądz Karol Grabowski (Diecezja Sosnowiecka) – mianowany wikariuszem Parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim.
 • Ksiądz Grzegorz Harasim – mianowany wikariuszem Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
 • Ksiądz Robert Hodyna – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Wacława w Warszawie.
 • Ksiądz Grzegorz Idzik – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie.
 • Ksiądz Dawid Jastrzębski – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie.
 • Ksiądz Wojciech Jaworski – mianowany wikariuszem Parafii Świętej Faustyny w Warszawie.
 • Ksiądz Marek Jeznach – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Włodzimierza w Warszawie.
 • Ksiądz Łukasz Jusiński – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka.
 • Ksiądz Tomasz Kamola – mianowany wikariuszem Parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie.
 • Ksiądz Marek Karwacz – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Brata Alberta w Warszawie–Wesołej-Zielonej.
 • Ksiądz Marcin Kontraktowicz – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Benedykta w Warszawie.
 • Ksiądz Maciej Kosewski – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
 • Ksiądz Arkadiusz Lao – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie.
 • Ksiądz Marcin Malmon – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie.
 • Ksiądz Mariusz Morka – mianowany wikariuszem Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku-Śródborowie.
 • Ksiądz Tomasz Połomski – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Jana Kantego w Legionowie.
 • Ksiądz Bartosz Porzeziński – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach.
 • Ksiądz Dariusz Rejmuza – mianowany wikariuszem Parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Warszawie.
 • Ksiądz Mariusz Rybałtowski – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie-Tarchominie.
 • Ksiądz Mateusz Sawiński – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Jerzego w Zielonce.
 • Ksiądz Tadeusz Siewko – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie.
 • Ksiądz Michał Skierkowski – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Izydora w Markach.
 • Ojciec Łukasz Sokołowski (franciszkanin konwentualny) – mianowany wikariuszem Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym.
 • Ksiądz Jacek Stefek – mianowany wikariuszem Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.
 • Ksiądz Cezary Szadujkis – mianowany wikariuszem Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie.
 • Ksiądz Łukasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Warszawie.
 • Ksiądz Jacek Wąsowski – mianowany wikariuszem Parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu.
 • Ksiądz Krzysztof Wieczorek – mianowany wikariuszem Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.
 • Ksiądz Artur Więsik – mianowany wikariuszem Parafii Świętych Apostołów Jana i Pawła w Warszawie.
 • Ksiądz Mariusz Włodkowski – mianowany wikariuszem Parafii Świętej Marii Magdaleny w Warszawie.
 • Ksiądz Wojciech Wojno – mianowany wikariuszem Parafii Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku.
 • Ksiądz Marcin Wojtczak – mianowany wikariuszem Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie.
 • Ksiądz Zbigniew Wróblewski – mianowany wikariuszem Parafii NMP Matki Kościoła w Sulejówku.
 • Ksiądz Paweł Zieliński – mianowany wikariuszem Parafii Świętego Klemensa PM w Klembowie.

W ramach innych funkcji duszpasterskich:

 • Ksiądz Karol Grabowski (Diecezja Sosnowiecka) – mianowany kapelanem Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
 • Ksiądz Piotr Wyszyński – mianowany kapelanem Cmentarza Bródzieńskiego.
 • Ksiądz Wiesław Wyszyński – mianowany kapelanem Cmentarza Bródzieńskiego.

 

– Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi. Jezus – nasz Zbawiciel pod postacią Chleba – jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej – przychodzi jak niezwykły Gość, ale też najmilszy Przyjaciel do naszej codzienności – mówił w homilii na zakończenie procesji Bożego Ciała w Katedrze Warszawsko-Praskiej biskup Romuald Kamiński.

Details

– Zadbajcie o to, aby było wiele modlitwy jeden za drugiego, prawdziwie braterskiego zainteresowania konfratrem, spotkań modlitewnych – w gronie kapłańskim i z biskupem. W parafiach gdzie przyjdzie wam posługiwać postarajcie się przyczyniać do stworzenia warunków rodzinnych. Niech znajdzie się czas dla posiłku i spotkania przy wspólnym stole. Kapłan o mocnej wierze i pokoju serca, łagodnym obliczu i wyrozumiały, gotowy towarzyszyć ludziom w ich drodze do nieba i stale dostępny, wspomagający i dający innym sposobność do służby w Kościele jest dzisiaj najbardziej potrzebny – mówił dziś podczas uroczystości święceń kapłańskich biskup Romuald Kamiński.

Details

Kim jest Pan Jezus? Mówimy: „Najwyższym, Wiecznym Kapłanem”. Ale nas bardziej interesuje, dlaczego On tę misję podjął. Jakie są zadania Najwyższego i Wiecznego Kapłana, którym jest Jezus? – mówił biskup Romuald Kamiński podczas homilii w święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 4 czerwca 2020 roku w parafii w Warszawie-Kobiałce.

Details

W czwartek, 14 maja 2020 roku, odbyła się ceremonia poświęcenia wyremontowanego budynku Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą poprowadzoną przez biskupa Marka Solarczyka. Następnie biskup Romuald Kamiński poświęcił odnowione pomieszczenia.

Obrzęd poprzedziły obrady Kongregacji Dziekanów. Podczas zebrania omówione zostały najważniejsze aktualnie sprawy w Diecezji, m. in. funkcjonowanie parafii podczas epidemii oraz przygotowania do obchodów setnej rocznicy Cudu nad Wisłą. W trakcie spotkania biskup Romuald Kamiński powołał ks. dra Macieja Miętka na stanowisko wicekanclerza Kurii.

Fot. ks. Henryk Zieliński/Idziemy

Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia dla nas wszystkich.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, którą z Domu Słowa Bożego prowadzą księża Diecezji Warszawsko-Praskiej.

PONIEDZIAŁEK – ks. Michał Chaciński

WTOREK – ks. Roman Kot

ŚRODA – ks. Krzysztof Ziółkowski

CZWARTEK – ks. Jacek Grzybowski wraz ze studentami z Duszpasterstwa Akademickiego ARKA

PIĄTEK – ks. Michał Dziedzic

SOBOTA 2.05. – ks. Tomasz Połomski

SOBOTA 9.05. – ks. Robert Wielądek

SOBOTA 16.05; 23.05; 30.05 – ks. Krzysztof Bodecki

NIEDZIELA – ks. Piotr Główka

Transmisja na kanale YouTube /SalveNET.

W uroczystość NMP Łaskawej, głównej patronki Stolicy, biskup Romuald Kamiński przewodniczył porannej Mszy Świętej w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej powierzał Warszawę w opiekę Matce Bożej:

Polecajmy wszystko to, co stanowi miasto stołeczne, całą społeczność ludzką, wszystkie zadania i pragnienia. Niech Ona czuwa. Bardzo Cię o to Matko prosimy!

 

Bp Romuald Kamiński dodał, że Matka Boska została wywyższona przez Boga, aby była obecna na naszych drogach:

Żeby nam pomagała w tym bezpiecznym przejściu przez życie i zasłużeniu na łaskę nieba, ale także większe społeczności jakby chciały przytulić się do niej, obrać ją za patronkę, przewodniczkę, opiekunkę, a w chwilach trudu także za tą, która wyprowadzi z trudnej chwili i uzyska odpowiednie moce i łaski wypraszając je u swego syna.

Cała homilia bpa Romualda Kamińskiego:

 

W sierpniu będziemy obchodzić 100. rocznicę „Cudu Nad Wisłą” i z tej okazji przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie stanie pomnik-wotum za zjawienie się Maryi i pomoc w obronie Warszawy w 1920 roku. Każdy, kto chciałby podziękować Bogu i naszej Matce, Strażniczce Polski, za obfitość wyproszonych łask może to zrobić, wpłacając cegiełkę na budowę tego dzieła. Szczegóły tutaj.