Zachęcamy do skorzystania w homiliach, bądź gazetkach parafialnych, z materiałów przygotowanych przez ks. prof. Marka Starowieyskiego, wybitnego polskiego patrologa.

Prezentujemy krótkie komentarze Ojców Kościoła do wszystkich niedziel i uroczystości Roku Liturgicznego B.
Teksty poniższe w tłumaczeniu i opracowaniu ks. M. Starowieyskiego pochodzą z publikacji: Karmię was tym, co sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania roku B, Kraków 2014, seria: Ojcowie żywi 21, Wydawnictwo WAM.

POBIERZ