Bóg wzywa każdego do świętości („Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” [Kpł 19,2]), w szczególności wzywa do tej świętości kapłanów. Jednak księża szczególnie zaproszeni do życia blisko Boga, czasem przeżywają różne trudności – mimo swojego powołania pozostają ludźmi i jako tacy czasem popełniają błędy. Dlatego bardzo potrzebują, zwłaszcza dziś, naszej modlitwy. Właśnie stąd narodził się pomysł modlitewnej akcji „Wesprzyj Kapłana”.

„Mamy głęboką nadzieję, że akcja przyniesie dobre owoce. Ufamy, że dzięki wspólnej modlitwie wszyscy na nowy sposób doświadczą Bożej miłości – nie tylko kapłani, ale także wstawiające się za nimi osoby.” – powiedział Jan Figat, przedstawiciel organizatorów.

Na czym polega akcja „Wesprzyj Kapłana”?

Akcja „Wesprzyj Kapłana” rozpocznie się już 13 grudnia 2020 r. i potrwa do 6 stycznia 2021 r. Do akcji zaproszeni są wszyscy, którzy chcą włączyć się we wspólną modlitwę za kapłanów diecezji Warszawsko-Praskiej.

„Kapłani wspierają nas dobrym słowem, gestem miłosierdzia i swoją modlitwą, a przede wszystkim dają nam ten największy Dar – Jezusa poprzez sakramenty święte. W akcji „Wesprzyj Kapłana” chodzi o to, aby skierować jej uczestników ku Temu, który ma moc podnosić, ożywiać i odnawiać.” – podkreślił Adrian Kowalewski, rzecznik akcji „Wesprzyj Kapłana”.

Na stronie internetowej www.pocieszycielemaryi.pl będzie możliwość dołączenia do akcji. Każdy uczestnik wylosuje kapłana, za którego będzie się modlił. Na swoją skrzynkę mailową otrzyma także wskazówki do zaproponowanej przez organizatorów formy modlitwy oraz konkretną intencję za kapłana na dany dzień.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadeklarowania różnego czasu modlitwy za danego kapłana: przez tydzień, dwa, trzy lub przez całe 25 dni trwania akcji. Oczywiście uczestnicy będą mogli kontynuować modlitwę za kapłana również po oficjalnym jej zakończeniu.

Organizatorami akcji „Wesprzyj Kapłana” są Fundacja Jednym Sercem oraz Wspólnota Pocieszyciele Maryi, która spotyka się w parafii MB Nieustającej Pomocy na warszawskiej Saskiej Kępie (obecnie spotkania odbywają się online). Więcej informacji o akcji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.pocieszycielemaryi.pl/wesprzyj-kaplana. Biskup Diecezji Romuald Kamiński udzielił akcji swojego pasterskiego błogosławieństwa.

tt ads